dcsimg Ramböllkoncernen levererar solid tillväxt - Ramböll Sverige AB
    
|
CEO Jens-Peter Saul
den 9 mars 2015

Ramböllkoncernen levererar solid tillväxt

Ingenjörs-, design- och konsulttjänsterna ökade intäkterna med 8 procent under 2014 mätt i lokala valutor. Globalt fick bolaget 2 000 nya medarbetare efter uppköpet av det USA-baserade konsultföretaget ENVIRON, som meddelades i slutet av 2014. Ramböll har nu över 12 300 medarbetare i hela världen.

 

Ramböllkoncernen levererade en solid tillväxt under 2014. Intäkterna ökade med 8,0 procent mätt i lokala valutor och med 6,4 procent i danska kronor från 7 794 miljoner DKK under 2013 till 8 292 miljoner DKK. Eftersom uppköpet av ENVIRON, som meddelades i december 2014, har verkan från den 1 januari 2015 omfattas ENVIRON inte av siffrorna för 2014.

Den organiska tillväxten låg på 3,0 procent. Detta berodde främst på stark organisk tillväxt i Storbritannien och Danmark, samt måttlig organisk tillväxt i Norge, Sverige, Finland, nya marknader och bolagets internationella affärsenheter inom olja och gas och energi.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) var 413 miljoner DKK jämfört med 390 miljoner DKK under 2013. Det innebär en EBITA-marginal på 5,0 procent, samma nivå som under 2013.

Den oförändrade EBITA-marginalen jämfört med 2013 berodde på förbättringar i Danmark, Sverige, Finland, nya marknader och Rambölls internationella affärsenhet inom energi. Detta motverkades av sjunkande marginaler i Storbritannien, Norge och våra internationella affärsenheter inom management consulting och olja och gas.

Läs mer om årsrapporten på engelska här.

Kontakt

Jens-Peter Saul
Jens-Peter Saul
Group Chief Executive Officer
T+45 5161 1000
ECEO@ramboll.com