dcsimg Byggbranschen i behov av ledningssystem för samverkan - Ramböll Sverige AB
    
|
den 30 juni 2017

Byggbranschen i behov av ledningssystem för samverkan

SIS, Swedish Standards Institute, har publicerat en ny internationell standard i svensk översättning som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom samverkan.
 

SIS har, tillsammans med ett antal intressenter, bland annat Ramböll, varit med och tagit fram standarden på global nivå och nu släpps den i svensk översättning. Arbetet har pågått sedan februari 2015 och standarden SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk, kommer att bli möjlig att certifiera sig emot. Den riktar sig till företag inom samtliga branscher men just i Sverige räknar man med störst intresse inom byggsektorn som också har deltagit i framtagandet av standarden. Ledningssystemet, som standarden utgör, baseras på en 8-stegsmodell som utvecklats i Storbritannien och den går igenom hur organisationer förbereder, sätter upp och tillvaratar värdet av samverkan.

SIS har tagit fram standarden tillsammans med följande organisationer: Enköpings Hyresbostäder, Byggherrarna, Chalmers tekniska högskola, EKSTA Bostad, Foyen Advokatfirma, NCC, Projektengagemang, Ramböll,  Rise, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket och White Arkitekter.

Läs mer: SIS pressmeddelande

Kontakt

Boel Bengtsson
PR-ansvarig
T0761-257287
010-615 61 45
Eboel.bengtsson@ramboll.se