Cecilia Sandström doktor i arktisk ekologi

09 maj 2017

Cecilia Sandström, miljökonsult med specialisering på arktiska frågor, presenterade förra veckan sin avhandling ”Should I stay or should I go? Do geese gain health benefits by migrating to the Arctic?” på universitetet i Groningen, Nederländerna. Hon kan nu titulera sig doktor i arktisk ekologi.

I avhandlingen har Cecilia och hennes medförfattare bland annat tittat närmare på vitkindade gäss, hur deras direkta omgivning påverkar deras hälsa och migrerande fåglars roll för sjukdomsspridning till nya områden.

– Förståelsen för hur viktig miljön är för individens hälsa kan även appliceras på folkhälsan och hur den kan variera geografiskt. Jag har i min avhandling visat att den direkta närmiljön har en avgörande effekt på hälsotillståndet av unga vitkindade gäss. Gäss som växer upp i orörda arktiska miljöer är mycket friskare än samma art inom tempererade områden, såsom Sverige och Nederländerna, säger Cecilia Sandström.

I Cecilias arbete som miljökonsult på Ramböll jobbar hon bland annat med ekosystemtjänster, ekologisk kompensation och utformning av långsiktigt hållbara städer. Cecilia är även aktiv inom gruppen ”Arctic Liveable Cities” där fokus ligger på hållbar stadsutveckling inom Skandinaviens nordligaste regioner, där utmaningar och möjligheter är unika för de mer arktiska regioner som Skandinavien delar.

– Som forskare överblickar man större projekt som ibland sträcker sig över flera år. Samtidigt är det oerhört viktigt att kunna begränsa arbetet och under projektets gång presentera viktiga resultat. I och med min forskningserfarenhet har jag lätt för att identifiera kärnan av projekt, men det viktigaste av allt är att jag under dessa år som forskare har lärt mig att samarbeta med olika discipliner och koordinera dessa i större forskningsprojekt, säger Cecilia Sandström.

Sammanfattning av avhandlingen på svenska

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser