dcsimg Ett steg närmare Hyperloop mellan Finland och Sverige  - Ramböll Sverige AB
    
|
den 3 mars 2017

Ett steg närmare Hyperloop mellan Finland och Sverige

Hyperloop är en ny, experimentell transportform där fordon, eller poddar, genom lågt lufttryck uppnår en hastighet på över 1.000 km/timme. Ramböll undersöker möjligheten att bygga en fast förbindelse med Hyperloop mellan Åbo och Helsingfors samt en möjlig teststräcka från orten Salo mot Åbo.

 

2016 undersöktes om det var möjligt att bygga en transportsträcka mellan Sverige och Finland med Hyperloop som teknik. Rambölls uppdrag var att studera den fysiska sträckan samt att uppskatta kostnaderna för en sådan.

Det aktuella uppdraget innebär en anslutning mellan Åbo och Helsingfors och en möjlig 15-kilometers teststräcka med start i Salo och i riktning mot Åbo. I detta skede utförs undersökningen på konceptnivå med fokus på markanvändning och miljöpåverkan. Teststräckan kommer att genomgå en mer detaljerad teknisk studie som kommer att gå närmare in på genomförbarheten. Hänsyn kommer bland annat att tas till begränsningar, planeringskrav, miljöpåverkan och nödvändiga tillstånd.

– Teststräckan kommer att innebära en intressant möjlighet att använda finsk teknisk expertis och de IT-kunskaper som finns i Saloregionen. Teststräckan måste dock planeras som en del av den egentliga förbindelsen Helsingfors-Åbo, säger Jukka Räsänen, projektledare på Ramböll.

– Vi har haft förmånen att arbeta med den idé som introducerades av den visionära Elon Musk. Idén med att transportera varor och människor fortare och billigare genom en helt ny metod genererar stora fördelar, vilket också har visats i befintliga ekonomiska rapporter. Effekterna skulle vara långsiktiga om Finland vann såväl det framtida utvecklingscentrat som teststräckan, säger Jarmo Heimo, stadsarkitekt i Salo stad.

Beställare av projektet är Salo stad och delfinansiering sker från Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Kontakt

Malcolm Sjödahl
Affärsutvecklingschef
T+46 72 700 1956
Efirstname.lastname@ramboll.com