dcsimg Framtiden hör till de som samverkar  - Ramböll Sverige AB
    
|
den 21 september 2017

Framtiden hör till de som samverkar

Ramböll har deltagit i framtagandet av en standard för samverkan SS-ISO 44001 - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Arbetet har pågått under flera år med det gemensamma målet att skapa bättre förutsättningar för branschen.

 

Ramböll har deltagit i framtagandet av en standard för samverkan SS-ISO 44001 - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Arbetet har pågått under flera år med det gemensamma målet att skapa bättre förutsättningar för branschen.

Standarden bygger på en brittisk standard (BS 11000) men har arbetats om till ett ledningssystem enligt ISO. Systemet lanserades i våras och den svenska översättningen var färdig precis före sommaren.
Fredagen den 8 september anordnade SIS i Stockholm ett seminarium för byggbranschen för att lansera den nya standarden. Inbjudna gäster från England berättade om hur de jobbade med standarden i dag. Tommy Lenberg vd för Byggherrarna, John Torsson från NCC och Malin Svedmyr från Ramböll berättade om sin syn på vad standarden kan göra för den svenska byggbranschen.

– Detta är en standard för samverkan såväl internt som mot kunder och leverantörer. Det är ett strålande verktyg för att få en ökad tydlighet i dagens partneringprojekt och det är också det som den tekniska kommittén i första hand har haft som målbild. Jag tror att vi ganska snart kommer att se förfrågningar där byggherrar och/eller entreprenörer vill jobba enligt ISO 44001 även om kraven på certifiering kommer att dröja, säger Malin Svedmyr, Rambölls deltagare i den tekniska kommittén

SS-ISO 44001

SIS har tagit fram standarden tillsammans med följande organisationer: Enköpings Hyresbostäder, Byggherrarna, Chalmers tekniska högskola, EKSTA Bostad, Foyen Advokatfirma, NCC, Projektengagemang, Ramböll, Rise, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket, White Arkitekter.
Peab, Skanska och Svevia har nyligen anslutit sig till gruppen.

 

 

Mer information

 
SIS hemsida
Ledningsstystem för affärsrelationer i samverkan
Artikel i tidningen byggindustrin
Standard ska ge bättre samarbeten

Kontakt

Malin Svedmyr
Projektledning
T+46 31 335 37 00
Emalin.svedmyr@ramboll.se