dcsimg Ramböll och Swedavia fortsätter sitt samarbete - Ramböll Sverige AB
    
|
den 4 april 2017

Ramböll och Swedavia fortsätter sitt samarbete

Ramböll har sedan 2014 haft en viktig roll i arbetet med att modernisera och utveckla landets fyra största flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport. I och med en ny upphandling har Ramböll Swedavias fortsatta förtroende att arbeta med flygplatsutvecklingen.
 

– Det handlar om att göra reseupplevelsen bättre för alla resenärer som passerar flygplatserna och att skapa bättre arbetsmiljö för flygplatspersonalen. Det är en stor utmaning och ett spännande uppdrag. Det är få andra ställen så många människor passerar som på en flygplats, säger Niklas Sörensen, vd på Ramböll.

Rambölls uppdrag innebär projektering för omfattande om- och tillbyggnader på samtliga fyra flygplatser, avancerad teknik för inresepassering, att anpassa gater för större flygplan, bättre hantering av bagage, catering och mycket mer.

Under 2016 genomförde Ramböll arbete för Swedavia till ett värde av 165 miljoner kronor. Vid årsskiftet 2016/2017 fick Ramböll ytterligare omfattande uppdrag som kommer att sysselsätta många medarbetare under 2017 och 2018.

I och med den nya upphandlingen är Ramböll ett av fem företag som nu kan anlitas för tillkommande uppdrag. Kontraktet gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning.

– Resandet ökar kraftigt både inrikes och utrikes och antalet passagerare, och flygrörelser, på landets flygplatser slår ständigt nya rekord. Det påverkar flygplatsernas kapacitet och utvecklings- och upprustningsbehovet är stort. Till det kommer en teknikutveckling som innebär att flygplatserna behöver moderniseras, säger Niklas Sörensen.

Närmare 40 miljoner människor passerar Swedavias flygplatser under ett år. Syftet med Rambölls insats är att planera och bygga om flygplatserna för att matcha framtida behov av flygkapacitet, arbets- och mötesplatser, logistiklokaler och övernattningar.

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se
Börje Eriksson
Börje Eriksson
Divisionschef Buildings
T+46 10 615 15 13
Eborje.eriksson@ramboll.se