dcsimg Ramböll underlättar hållbart resande i Malmö - Ramböll Sverige AB
    
|
den 4 maj 2017

Ramböll underlättar hållbart resande i Malmö

Malmö stad har ett allmänt hyrcykelsystem med 50 hyrcykelstationer i innerstaden som varit i drift i något år. Hyrcyklarna har blivit mycket populära bland såväl Malmöbor, inpendlare som turister. De underlättar ett hållbart resande från dörr till dörr och gör de möjligt att till exempel cykla till eller från tåget eller bussen för att resa miljövänligt på längre sträckor.

 

Malmö stad har anlitat Ramböll för att utreda hur systemet kan utvidgas genom ytterligare hyrcykelstationer på ett större geografiskt område. Uppdraget har utförts med hjälp av GIS-analyser där stora målpunkter och arbetsplatser har analyserat och studerats ihop med viktiga cykelstråk och rörelsemönster. Efter en sammanvägd analys och löpande dialog med beställaren har Ramböll redovisat en utredning med förslag på nya platser för hyrcykelstationer.

De hyrcykelstationer som redan är etablerade finns i en tämligen kompakt innerstadszon. I enlighet med uppdraget har vi vid utvidgningen av systemet föreslagit en mer vidsträckt expandering i ett antal olika tunga stråk där vi identifierat målpunkter som ligger efter varandra. Rambölls slutliga rekommendation består av 53 nya stationer, förslag på ytterligare 10 reservstationer samt ett förslag om att ta bort tre befintliga stationer som har dålig nyttjandegrad.

Kartan visar delar av GIS-analysen under utredningsprocessen.

Olle Evenäs
Traffic Planner
T+46 10 615 55 75
Eolle.evenas@ramboll.se