Ramboll underlättar hållbart resande i Malmö

04 maj 2017

Malmö stad har ett allmänt hyrcykelsystem med 50 hyrcykelstationer i innerstaden som varit i drift i något år. Hyrcyklarna har blivit mycket populära bland såväl Malmöbor, inpendlare som turister. De underlättar ett hållbart resande från dörr till dörr och gör de möjligt att till exempel cykla till eller från tåget eller bussen för att resa miljövänligt på längre sträckor.

karta

karta

Olle Evenäs

Traffic Planner
T: +46 10 615 55 75

Malmö stad har anlitat Ramboll för att utreda hur systemet kan utvidgas genom ytterligare hyrcykelstationer på ett större geografiskt område. Uppdraget har utförts med hjälp av GIS-analyser där stora målpunkter och arbetsplatser har analyserat och studerats ihop med viktiga cykelstråk och rörelsemönster. Efter en sammanvägd analys och löpande dialog med beställaren har Ramboll redovisat en utredning med förslag på nya platser för hyrcykelstationer.

De hyrcykelstationer som redan är etablerade finns i en tämligen kompakt innerstadszon. I enlighet med uppdraget har vi vid utvidgningen av systemet föreslagit en mer vidsträckt expandering i ett antal olika tunga stråk där vi identifierat målpunkter som ligger efter varandra. Rambolls slutliga rekommendation består av 53 nya stationer, förslag på ytterligare 10 reservstationer samt ett förslag om att ta bort tre befintliga stationer som har dålig nyttjandegrad.

Kartan visar delar av GIS-analysen under utredningsprocessen.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser