Rekordmånga på plats för Brodagen

12 maj 2017

I går hölls Rambölls årliga Bro- och anläggningsdag för nittonde året i rad. Totalt närvarade 125 personer från näringsliv och kommuner. Dagen handlade bland annat om nya projekt som sker i Sverige i dag, reparationstekniker för befintliga broar samt visioner för framtiden. Bostads- och digitaliseringsministern, Peter Eriksson, avslutade med att prata om hur vi kan öka bostadsbyggandet.

Kontakt

Peter Collin

Professor, Brobyggnad
T: +46 10 615 1154

– Jag tycker att entusiasmen vi har på Brodagen är viktig för Ramböll, den visar hur långt man kan komma med engagemang. Det är också intressant ur ett medborgarperspektiv och fascinerande att se hur exempelvis Slussen formas för invånarnas och samhällets behov. Det är häftigt att se hur våra broar i det här fallet stödjer den idén och tanken, säger Niklas Sörensen, vd på Ramböll.

Eftermiddagen inleddes med att Peter Svärd från Stockholm Stad talade om nya Slussen och de åtgärder som ska göras på plats. Ramböll är med och projekterar den nya huvudbron som ska anläggas 2019.

– Slussen kommer bli en naturlig mötesplats. En plats som står för trygghet och möten. Det ska vara hög kvalité på det vi bygger och vi önskar att det ska utvecklas till ett lugnt område. Vi vill att människor ska vilja vistas här och inte enbart passera igenom, säger Peter Svärd.

Läs mer om Slussenprojektet här.

Dagen fortsatte sedan med presentationer från både Trafikverket, Skanska och Züblin. John Armitage från Ramböll UK pratade om hur vi kan uppgradera och reparera befintliga broar på ett kostnadseffektivt sätt.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson pratade avslutningsvis om hur vi på ett effektivt sätt kan öka bostadsbyggandet och digitaliseringen i Sverige. Den stora frågan, menar Peter, är arbetsbristen inom byggandet och att folkmängden ökar mer än byggandet av bostäder. Men att man ändå ska komma ihåg att i det stora hela går det bra för Sverige. 

– Det är spännande saker som händer i Sverige idag. Det är även kul att vi i dag får redovisa det samarbetsklimat vi har med andra företag såsom exempelvis Skanska och Züblin. Och sen har det varit intressant att även få de internationella inslagen och att vi faktiskt kan dra nytta av den kompetens som finns i världen här i Sverige, summerar Niklas Sörensen dagen.
 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser