dcsimg Skicka ditt examensarbete till Ramböll och vinn 10.000 - Ramböll Sverige AB
    
|
Sök Rambölls byggstipendium
den 17 juli 2017

Skicka ditt examensarbete till Ramböll och vinn 10.000

Ramböll Sverige delar ut stipendier till examensarbeten inom ämnesområdena; konstruktion, el och VVS. Bästa uppsats inom respektive ämne belönas med 10.000 kronor och utdelning sker i samband med Rambölls teknikområdesdagar i oktober.

 

De stipendiater som väljs ut kommer bjudas in till Rambölls teknikdagar i oktober och där få möjlighet att göra en presentation av sitt examensarbete.

Examensarbete som lämnas in ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

  • Ämnesområde Konstruktion ska omfatta frågor om att utveckla optimala konstruktioner som också kan möta krav på arkitektur, ekonomi, miljö, tillverkning, transport samt uppförande.
  • Ämnesområde El ska omfatta bland annat planering och design av elsystem, IT, telekom och hissystem på alla typer av byggnader/lokaler.
  • Ämnesområde VVS ska omfatta traditionell VVS-teknik, men också klimatsystem, miljödesign, energi- och inomhussimuleringar, BMS/fastighetsautomation och kylteknik.

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde. Bedömningen av de inlämnade examensarbetena grundas på hur författarna redovisar intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

Bedömning kommer att göras av personal från Ramböll samt av oberoende ämnesexperter inom respektive område.

De examensarbeten som kommer att tas upp till bedömning skall ha utarbetats och godkänts under första halvåret 2017. Uppsatserna ska senast den 10 september skickas till Per Centrell, Ramböll Sverige AB, Holmengatan 8, 601 13 NORRKÖPING

Sök Rambölls byggstipendium