Stort intresse när Västerport presenterades

26 januari 2017
Varbergs kommun planerar för en helt ny stadsdel genom att gamla järnvägsspår, bangård och hamn avvecklas från de centrala delarna av Varbergs stadskärna. Förutom 2 500 nya bostäder ska även ett nytt stationsområde utformas. Ramböll har i team med Erik Giudice Architects och Noema Cultural Planning valts ut som en av tre tävlande att utforma ett förslag för stadsdelen.
Illustration: Erik Giudice Architects

Illustration: Erik Giudice Architects

Kontakt

Henrik Undeland

Uppdragsledare och landskapsarkitekt
T: +46 10 615 33 39

Stephan Schumpp

Landskapsarkitekt/ stadsplanerare
T: +46 10 615 34 80
Varbergs kommun och Jernhusen har tillsammans bjudit in till ett parallelluppdrag när Varberg ska genomgå en stor förvandling de kommande åren. Drivande är att Västkustbanan ska förläggas i en tunnel under staden och det stora hamnområdet flyttas. Ett omfattande område i de centrala delarna ska utformas till en ny levande stadsdel som kommer att kallas för Västerport.

Under hösten 2016 arbetade de utvalda teamen med att ta fram sina förslag. En del av arbetet var en dialog med medborgargrupper, bland annat genom en stor workshop. Förslagen presenterades för kommunen och Jernhusen i början av året. I slutat av januari presenterades förslagen också för invånarna i Varberg och intresset för att vara med var stort. Nu kommer förslagen att finnas utställda under tre veckor och medborgarna har ytterligare möjlighet att tycka till.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att tillsammans med ett väl sammansatt arkitektteam visa upp vad vi kan åstadkomma inom hållbar stadsplanering. Att vara med bland de tre utvalda teamen är redan det en stor framgång, säger Henrik Undeland, landskapsarkitekt på Ramböll.

Varbergs kommun har en förhoppning om att kunna skapa en stadsbyggnadsstruktur med en tilltalande gestaltning där bebyggelse och utemiljö är i harmoni.

Läs mer om förslaget och se bilder här:
SVT Nyheter Halland
Hallands Nyheter

Ramböll har gjort liknande uppdrag tidigare i team med Erik Giudice Architects, bland dem förstudien för Gullbergsvass i Göteborg, parallella uppdrag om Nyhamnen i Malmö samt förnyelse av Skärholmen i Stockholm. Ett pågående samarbete är också ett liknande parallelluppdrag om Centrala Lindholmen i Göteborg samt projekteringen av det spännande byggnadsprojektet ”Platinan” för Vasakronan i Göteborg.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser