dcsimg Hållbara byggnader - bra för miljön, bra för affärerna  - Ramböll Sverige AB
    
|
David Lindgren, hållbarhetsansvarig Ramböll Sverige
den 22 maj 2017

Hållbara byggnader - bra för miljön, bra för affärerna

Minskade driftskostnader och hälsosammare ytor – det är de viktigaste aspekterna av hållbart byggande, enligt Green Market Study, Rambölls nordiska undersökning om hållbart byggande.

 

Byggnader står för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen enligt Europakommissionen. Ramböll har därför tagit initiativ till och genomfört Green Market Study för att öka förståelsen i branschen för hållbart byggande och hållbar affärsutveckling. Studien omfattar svar från knappt 400 nordiska fastighets- och byggexperter.

Studien visar en fortsatt ökande integrering av hållbarhetsfrågor med affärsverksamheten.
– Ett av de tydligaste resultaten från studien är att hållbarhetsrelaterade åtgärder inte bara är bra för miljön utan också bidar till välmående för byggnadens användare, säger David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramböll i Sverige.

– Det här leder i sin tur till ett ökat kommersiellt värde och större attraktivitet. De senaste årens trender med fokus på energieffektivitet och miljöcertifiering fortsätter och framöver bedöms intresset för hälsa och livscykelanalys (cirkulär ekonomi) öka, fortsätter David Lindgren.

Enligt rapporten har hållbarhetsfrågan sakta men säkert etablerat sig som en av byggindustrins viktigaste frågor. De främsta resultaten från rapporten:

•  90 procent av respondenterna anser att hållbarhetsfrågan är avgörande för verksamhetens affärsmässighet.
•  Hållbara byggnader har 3-5 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde jämfört med traditionella byggnader och 5-10 procent lägre driftskostnader.
•  Utsläppen av farliga kemikalier från byggmaterial inomhus, dagsljus och ljuskvalitet samt värmekomfort är de viktigaste områdena när man ska bygga hälsosamt och produktivt.Ramböll har stor erfarenhet av att utveckla hållbara lösningar för byggnader som möter de önskemål som framgår av Green Market Study.
– Med konceptet Liveable Buildings ser vi bortom de fysiska aspekterna av byggnaden och tar hänsyn till de sociala och kulturella aspekterna. Det innebär bland annat utrymmen som uppmuntrar användarna att interagera med varandra. Enligt Europakommissionen tillbringar människor 90 procent av sin tid inomhus och därför är detta extra viktigt, säger David Lindgren.

Läs hela Green Market Study

 

Kontakt

Boel Bengtsson
PR-ansvarig
T0761-257287
010-615 61 45
Eboel.bengtsson@ramboll.se