dcsimg Nya ramavtal med SMHI - Ramböll Sverige AB
    
|
den 12 september 2017

Nya ramavtal med SMHI

Ramböll har som enda leverantör kvalificerat sig för samtliga tre ramavtal med SMHI avseende spridningsberäkningar. Upphandlade avtal gäller spridningsmodellering på lokal nivå, stadsnivå och regional/global nivå.

 

Ramböll har som enda leverantör kvalificerat sig för samtliga tre ramavtal med SMHI avseende spridningsberäkningar. Upphandlade avtal gäller spridningsmodellering på lokal nivå, stadsnivå och regional/global nivå. Syftet med SMHI:s upphandling har varit att knyta till sig leverantörer med relevant erfarenhet och god kunskap om spridningsberäkningar av luftföroreningar. 

Även om betydande förbättringar av luftkvaliten har skett under de senaste decennierna återstår fortfarande stora problem både i Sverige och internationellt. Problemen med luftkvaliten påverkar dagligen människors hälsa, växtlighet, klimat och kulturföremål och är i dag märkbara för hela jordens befolkning. Spridningsmodellering är ett kraftfullt verktyg för hantering av luftkvalitet och innebär att man utför beräkningar för hur luftföroreningar sprider sig och hur luftkvalitén är på olika platser. Resultaten kan användas för att vidta relevanta och rätt åtgärder för att förbättra kvalitén på den luft vi alla andas in.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementen, myndighetens kunder är hela samhället, privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag.

 

Kontakt

Daniel Nilsson
Konsult Luftkvalitet
+46 (10) 615 34 56
Edaniel.h.nilsson@ramboll.se