dcsimg E4 Sundsvall - 20 km ny Europaväg - Ramböll Sverige AB
    
|
Projektfakta
Uppdragsgivare: Trafikverket
Datum för färdigställande: 2015

Rambölls tjänster
Landskapsarkitektur
Väg & Gata
Broar
Trafik
Elteknik
Geoteknik
VA-process
Miljökonsekvensbeskrivning

E4 Sundsvall - 20 km ny Europaväg

Sundsvall ¤

E4 Sundsvall är ett av Trafikverkets större vägprojekt och omfattar ca 20 km ny Europaväg från Myre till Skönsberg. Delen norr om Sundsvallsfjärden är redan projekterad av Ramböll och nu pågår arbetet med att göra motsvarande för den södra delen. Entreprenör är PEAB som anlitar Ramböll för att detaljprojektera bro- och vägdelarna. Brodelen av uppdraget är ett av de enskilt största broprojekten i Sverige för Rambölls del. Bara inom bro har Ramböll runt 240 konstruktörer.

Fokus ligger på att hitta lösningar som ger låga underhållskostnader, låg miljöpåverkan och som utförs med ett långsiktigt hållbart perspektiv. Något som alltid eftersträvas i Rambölls uppdrag.

I arbetet med den norra delen av förbifarten har Ramböll gjort en visualisering åt Trafikverket. Att använda visualiseringsmöjligheten i projekten är något som ännu inte är så vanligt i Sverige. Däremot är visualisering ett självklart moment i motsvarande projekt exempelvis i Norge. Slutresultatet brukar innebära kostnadsbesparingar och en optimerad lösning med hög kvalitet.

 
Uppdraget startar omgående och beräknas vara klart under 2014/2015. Projektansvariga för Rambölls del är Christer Carlsson, Bro och Magnus Wedin, Samhällsbyggnad.

För att ta del av visualiseringen av den norra delen se Trafikverkets hemsida.

Christer Carlsson
Brospecialist, ansvarig för Affärsutveckling Bro
T+46 10 615 6425
Echrister.carlsson@ramboll.se