dcsimg Queensferry Crossing - Ramböll Sverige AB
    
|
Projektfakta
Uppdragsgivare: Transport Scotland och FCBC
Datum för färdigställande: Augusti 2017
Investering: £1.35bn

Våra tjänster
Broar
Geo och bergteknik
Väg & Gata
Trafik
Elteknik
Värme, vatten och luftkonditionering
Projektering
Ljusdesign
Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar


Projektlag


Queensferry Crossing

Firth of Forth, Skottland ¤

Öppnandet av Queensferry Crossing Bridge är ett landmärke inom ingenjörskonst. Bron, som är ca 2,7 km lång och 210 meter hög är Storbritanniens högsta och världens längsta trepyloners snedkabelbro, är en betydande expansion av en av Skottlands viktigaste transportförbindelser.

Queensferry Crossing kommer att minska belastningen på den befintliga bron, Forth Road Bridge, som ursprungligen konstruerades för 11 miljoner fordon per år, men som nu trafikeras av 24 miljoner fordon per år.

Innovativ design

Det visuellt dominerande inslaget hos Queensferry Crossing är brons innovativa kabeldesign med överlappande kablar. Det ger den nödvändiga styvheten och möjliggör en lättare körbana och slankare pyloner.

37 000 kilometer kablar – nästan ett helt varv runt jorden – håller bron uppe. Kablarna kan bytas ut som en del av det normala underhållsarbetet utan att behöva stänga bron - en viktig funktion för en så stor transportförbindelse.

Mer än bara en bro

Ramboll arbetade, tillsammans med huvudentreprenören FCBC och projektets beställare Transport Scotland, med brons design, förbättring av det omgivande vägnätet och broanslutningar samt integrering av intelligent motorvägsteknik. Tekniken använder servicetorn som säkerställer spår och hastighetskontroll samt informerar förarna om trafikstockningar – och reducerar därigenom köbildning samt förbättrar trafikflödet och trafiksäkerheten.

Layouten på anslutningsvägarna är resultatet av en långsiktig utvecklingsprocess som krävde samhällsengagemang och andra intressenters medverkan. Vägarna kommer att leda till en avgörande förbättring av huvudvägnätet i östra Skottland och minska negativa effekter på miljö och samhällen.

Rambolls roll

Ramboll hade en ledande roll i ett konsortium med Sweco och Leonhardt, Andra and partners, med Transport Scotland som beställare.

– Att arbeta på ett projekt av denna skala och vikt är ett riktigt privilegium. Vi har jobbat på Queensferry Crossing sedan 2009, och det har varit en utmanande och givande upplevelse. Vi har arbetat hårt för att flytta de innovativa gränserna för att skapa en konkurrenskraftig, vacker design och fortsatte därefter våra ansträngningar under hela byggprocessen i nära samarbete med teamen från entreprenörerna och beställaren, säger designchef Peter Curran, Ramboll UK.

Fakta och siffror om Queensferry Crossing Bridge

  • Storbritanniens högsta bro och världens längsta snedkabelbro med tre pyloner
  • Brodesignen är resultatet av mer än 20 000 produktionsritningar
  • Bron är 210 meter över vattennivån (vid högvatten), vilket motsvarar ca 48 dubbeldäckare staplade ovanpå varandra
  • Brodäcket väger totalt 35 000 ton, vilket motsvarar 80 stycken Boeing 747

Läs mer om brons tillblivelse på Ramboll.co.uk

 
 

Read more

 
Queensferry Crossing - Video review of 2015

On YouTube: Progress during 2015 on Scotland's biggest transport infrastructure project in a generation.


Queensferry Crossing (c) Transport Scotland
Bridge recognised as a Guinness World Record
The Queensferry Crossing is the UK’s tallest bridge, the world’s longest three-tower cable-stayed bridge and made it into the Guinness World Records for being the world’s largest free-standing balanced cantilever.
Bridging the divide
A bridge doesn’t simply get us from A to B; it also has significant consequences for economic growth, increased mobility and local communities.
Read the article here

Peter Curran. Ramboll
International Bridge Director
T+44 20 7631 5291
Epeter.curran@ramboll.co.uk