Avfallsförbränning

Att utvinna energi genom förbränning av sopor är en av grundpelarna i en effektiv avfallshantering och dessutom ett sätt att trygga en framtida energiförsörjning. Avfall omvandlas till klimatvänlig energi som är till nytta för både människor och miljö.

Kontakt

Rambolls globala enhet för avfallsförbränning är representerad i Sverige, Danmark, Storbritannien och Schweiz.

Ole Poulsen

Enhetschef
T: +45 5161 8438

Tina Kramer Kristensen

Director of Global Energy Systems Division
T: +45 51618184

En avfallsförbränningsanläggning kan framställa el, fjärrvärme, ånga, avsaltat havsvatten eller till och med fjärrkyla. Restavfall som i vanliga fall inte kan återvinnas på ett ekonomiskt eller miljömässigt fördelaktigt sätt blir på detta vis till en värdefull lokal energikälla.

Avfallsförbränning är dessutom i de flesta fall betydligt miljövänligare än jämförbara alternativ och ger minimal CO2-påverkan.

Världsledande konsult inom avfallsförbränning

Ramboll är internationellt erkända som världsledande konsulter inom området för avfallsförbränning. Vårt tjänsteutbud omfattar hela projektcykeln – från idé till genomförande – baserat på vår erfarenhet från ett stort antal avfallsförbränningsprojekt världen över.

Ramboll har arbetat på projekt inom avfallsförbränning i 40 länder runt om i världen, och har bidragit med konsultering för 130 nya och befintliga anläggningar.

Specialkompetens

Det är vår kunskap om och erfarenhet från hur man bäst planerar, driver och leder genomförandet av avfallsförbränningsprojekt, i kombination med vår tekniska kännedom om relevant mekanisk- och elektrisk utrustning som utgör vår unika uppsättning av kompetenser.

Vi har ett sextiotal dedikerade projektledare och specialister med djupgående kunskap om hanterandet av en rad olika processer, tekniker, leverantörer och anläggningar. Till detta tillkommer 100 medarbetare med erfarenhet från projektering av bygg- och anläggningsarbeten, avfalls- och energifrågor, fjärrvärme, miljöfrågor och myndighetshantering.

Kombinationen av vår expertis och kompetens resulterar i att vi kan erbjuda våra kunder assistans under hela projektets gång. 

Ramboll erbjuder alltid fullt oberoende konsultering. Av policyskäl arbetar vi aldrig för leverantörer inom avfallsförbränning.

Publikationer

Avfall som energikälla

 


Waste as a resource (PDF)

World Bank publications

Två publikationer färdigställda av Ramboll för Världsbanken. Förser beslutsfattare i lokala, regionala och centrala ledningar med omfattande praktiska verktyg för att kunna möjliggöra avfallsförbränning som en del av avfallshanteringen.

Municipal Solid Waste Incineration Projects: Requirements for a successful project

Municipal Solid Waste Incineration: Decision-makers guide

100 Years of Waste Incineration in Denmark

Från förbränningsanläggningar till högteknologiska kraftverk


Video

Intervju: avfall omvandlas till förnybar energi

Ur ett globalt perspektiv är avfall i städer en betydande orsak till världens föroreningar. Vid planeringen av nya stadsmiljöer krävs det att vi hittar ett hållbart sätt att hantera våra sopor.

Se intervju med Peter Heymann Andersen.


Intervju: 21st Century Business TV

Avfallsförbränning: det är Rambolls mål att stödja en hållbar utveckling samt minska världens beroende av fossila bränslen.

Se intervju med Bettina Kamuk.


Visualisering av anläggning för avfallsförbränning

Se visualisering av anläggning i Rotterdam, NL.


Produkter

BIOMA

Ramböll är i Sverige och Danmark ensam licensgivare för BIOMA, ett mjukvaruprogram som identifierar CO2-urprung i avfall behandlat vid avfallsförbränningsanläggningar.

Läs mer om BIOMA här.


Mer information

Utvalda referenser

Projekt

Amagerforbrænding avfallsförbränningsanläggning

Det kommunala renhållningsföretaget I/S Amagerforbrænding, med bas i Köpenhamn, är i dagsläget på gång att utveckla en ny avfallsförbränningsanläggning.

Avfallsförbränningsanläggning på Bermuda

Ramböll utnämndes av Bermudas Ministry of Works & Engineering att assistera i konstruktion av en tredje enhet samt i uppgradering av de två befintliga enheterna vid Bermudas avfallsförbränningsanläggning.

Avfallsförbränningsprojekt i Hertfordshire

Ramböll utnämndes att agera teknisk konsult vid införskaffandet av en ny avfallsförbränningsanläggning.

Avfallsförbränningsanläggning på Isle of Man

Rambölls referensportfölj inkluderar ett flertal olika öprojekt.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser