dcsimg
På Ramböll arbetar 13 000 samhällsrådgivare med ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort.
Kort om RamböllStäng
Stäng
Foto: Ramböll

Nyheter & Event

Items collected for sorting: 4

Framtidssäkrade vårdmiljöer. Kan vi kalibrera idag för att träffa rätt imorgon?

Sverige står inför ett gigantiskt växande vårdbehov samtidigt som vi gör en historisk vårdsatsning. Nära 90 miljarder kronor ska investeras i nya sjukhusbyggnader, och därtill kommer ett stort behov av om- och tillbyggnad av gamla och eftersatta vårdmiljöer. Den 25 januari arrangerade Ramböll en heldagskonferens för att diskutera komplexiteten i hur vi designar framtidens hållbara sjukhus för att möta vårdutmaningen. Här följer några av dagens slutsatser.

den 9 februari 2017
Wakefield College Inside Out Photography

Ramböll experter inom energikartläggning

För att minska energianvändningen i Europa har EU satt upp mål för att förbättra energieffektiviteten i större verksamheter. I Sverige ansvarar Energimyndigheten för Lagen om energikartläggning i stora företag, EKL. Ramböll har bred erfarenhet av energieffektivisering och utför energikartläggningar för verksamheter av alla storlekar.

den 19 januari 2017

Givande samarbete med Citylab Action

Efterfrågan på en mer systematisk och evidensbaserad hållbar stadsutveckling ökar inom byggandet i Sverige idag. Citylab Action, som är ett initiativ av Sweden Green Building Council, bjöd under 2016 in olika intressenter som arbetar med stadsutveckling för att utbyta kunskap, erfarenheter och råd kring hållbart byggande. Programmet har fått stor positiv respons bland deltagarna och Ramböll är involverade i tre av de tolv utvalda projekten.

den 18 januari 2017
Items collected for sorting: 39