Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

Ramboll jobbar just nu i ett projekt med en helt ny typ av klimatsmart livsmedelsproduktion där en grönsaks- och fiskodling när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp.

image Läs mer om satsningen på cirkulär odling i Ljusdal
Vår approach
Hållbara energilösningar

Med år av praktisk erfarenhet i grunden och ett omfattande tjänsteutbud gör vi det möjligt för våra kunder att projektera för och implementera energisystem som är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till verkligheten.

Se filmen om hållbara energilösningar (öppnas i ny flik)
Om Ramboll

Ramboll har fokus på människan. Ansvar och respekt för samhället är en naturlig del i vårt arbete för hållbar utveckling.

Se filmen om Ramboll (öppnas i ny flik)

Kort om Ramboll

300
kontor i 35 länder

Vi kombinerar lokalt kunnande med en global kunskapsbas och har 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi ett 30-tal kontor.

13 000
medarbetare

Vi har en stark närvaro i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara.

1 770
miljoner kronor

År 2016 uppnådde Ramboll Sverige sitt bästa resultat någonsin, och hade en omsättning på 1 770 miljoner kronor.

Långsiktigt perspektiv

Ramboll grundades i Danmark 1945. Huvudägare är stiftelsen Ramboll Foundation. Vår ägandeform gör det möjligt för oss att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv utan att fokusera på kortsiktiga vinster. På så sätt kan vi skapa bestående värden för våra medarbetare, kunder och för samhället i stort.

Vi lever våra värderingar

Höga etiska krav och ansvarsfull inställning gentemot samhället och anställda är viktiga delar i vår företagsfilosofi. Så länge Ramboll funnits har vi levt våra värderingar.

Att jobba på Ramboll

Kort om Ramboll
Stäng

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser