Ägs av stiftelse

Ramböll ägs av en stiftelse, Ramboll Foundation. Det ger oss förutsättningar att bedriva ett riktigt långsiktigt arbete.

Kontakt

ung på ramboll

Rekrytering

Delar av vinsten återinvesteras i företaget i form av teknikutveckling och vi avsätter varje år stora summor till välgörenhet. Ramböll är ett företag med stabil värdegrund som kan erbjuda sina medarbetare en långsiktig trygghet.

På Ramböll får du möjlighet att göra skillnad och påverka samhällets utveckling i en positiv riktning. Vår målsättning är att bygga morgondagens samhälle med miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus. Att tänka på framtiden och skapa bra lösningar för våra medmänniskor är det som driver oss.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser