Utvecklingsvägar

Det är våra medarbetares kunskaper och erfarenhet ligger till grund för vår verksamhet och, deras personliga och professionella utveckling är väldigt viktig för oss. Vår målsättning är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Kontakt

Anneli Fredrikson

Rekrytering
T: +46 10 615 60 65

Den största delen av din utveckling hos oss på Ramböll, både yrkesmässigt och personlighetsmässigt, får du genom arbete i projekt som utmanar dig att söka nya lösningar. Du är omgiven av kollegor med specialistkompetens inom en rad olika områden. Oftast jobbar du i team, och inte sällan över landsgränserna. Kompetensdelning, liksom mentorskap och kunskapsöverföring är en naturlig del av vår vardag.

Vi har en strukturerad process för vidareutveckling där du kan välja den väg som passar dig bäst. Tillsammans med din chef tas din utbildnings- och utvecklingsplan fram. Den stödjer vägen mot just ditt karriärmässiga mål.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser