dcsimg Som jobbar inom miljö - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några av våra medarbetare inom miljö

 

 
 

Ingrid Nilsén-Boklund jobbar med ekosystemtjänster
− Med ekosystemtjänsterna kan man påverka mycket och bidra till ett mer hållbart samhälle, och det motiverar mig väldigt mycket.

 

 

Lisa Fernius arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar
– En stor fördel med mitt teknikområde är att man ofta är med i ett tidigt skede och planerar med kunden. Det ger möjlighet att tidigt påverka så att det blir ett hållbart och miljömässigt bra projekt.
 

Rebecka Jakobsson arbetar som miljöhandläggare
Rebecka Jakobsson är utbildad miljövetare och i hennes arbete ingår bland annat att utveckla kundernas strategiska miljöarbete, ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och lösa kundernas avfallsfrågor.