Några av våra medarbetare inom transport

 

Anna Le Moine är enhetschef och trafikplanerare
Anna arbetar med trafikplanering i tidiga skeden och stimuleras mest när projekten behandlar samtliga trafikslag.

Stephan Schumpp är landskapsarkitekt och stadsplanerare
Stephan har flyttat från Frankrike till Sverige och jobbar numera på Ramböll med design och planering av stadsmiljöer, offentliga anläggningar och bostadsområden.

Tiina Henning Wedemeier är landskapsarkitekt
Tiina arbetar med landskapsarkitektur, från tidiga skeden med program, landskapsanalyser och grönstrukturplaner till detaljprojektering.

Martin Wiström är gruppchef för Vägteknik

Martin jobbar med världsledande teknik för mätning av vägars brukarfunktion samt med underhållsplanering och vägdimensionering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor
Krukmakargatan 21
Box 17009
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se