Stipendium för examensarbeten

Sedan 2003 delar Ramboll ut stipendier till examensarbeten vid olika högskolor och universitet. Det sker inom landskapsarkitektur och andra ämnesinriktningar som miljö, trafik, VA-teknik, bro- och stålbyggnad.

Aktuellt stipendium

Stipendiet för bästa examensarbete inom yrkesprogrammet till landskapsarkitekt kan sökas av studenter vid SLU. Stipendiet delas ut årligen och nästa ansökningsperiod är under våren 2019. Priset på 20 000 kr delas ut på exjobbsdagarna, antingen på Alnarp eller på Ultuna under maj/juni, beroende på vilken skola stipendiaten tillhör.

Faktorer som vi lägger vikt vid är

  • val av ett relevant planeringsproblem
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning

Tidigare pristagare

2008 Helena Persson - Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark
2009 Alfred Persson - Marina visioner
2010 Elin Samuelsson - Jag och Tensta
2011 Merle Talviste - A thought of a new place to interact
2012 Emma Cronholm - Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde
2013 Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău - The green structure of a city in transition
2014 Haochun Xue Olsson - Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod
2015 Johan Folkesson - Vacker och säker
2016 Malin Söderström - Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser