Sök till Rambolls traineeprogram inom Projektledning

Har du en akademisk utbildning inom Väg och vatten, Samhällsbyggnad eller Industriell ekonomi? Vill du snabbt skaffa dig en gedigen grund för att bli en vass projektledare på ett av Nordens största ingenjörsföretag? Våra traineetjänster för nästa år går att söka först våren 2018.

ung på ramboll

Rekrytering

Inom Rambollkoncernen finns heltäckande kompetens inom byggnader, transport, energi, miljö, vatten och management consulting. Vi genomför uppdrag inom byggbranschens samtliga teknikområden. Vi jobbar i byggprojektens olika faser – från idé och analys, projektering och projektledning till drift och underhåll. Ramboll leder projekt inom framförallt bostäder, kontor, sjukhus, skolor, industribyggnader och infrastruktur.

En bra bas för fortsatt karriär på Ramboll

Genom vår traineetjänst erbjuder vi dig en unik möjlighet att bygga upp en erfarenhet snabbt och samla på dig viktig kunskap inom flera olika områden. Du kommer också arbeta i ett projekts olika faser. Praktiskt arbete varvas med teori inom entreprenadjuridik, arbetsmiljö, projektplanering och upphandling. Du kommer att tilldelas en handledare för varje period samt ingå i vårt mentorprogram för professionell och personlig utveckling. Du ges möjlighet att utveckla din specialistkompetens, ditt ledarskap, affärsmässighet och ditt personliga nätverk. Efter ett år som trainee är du väl rustad för en karriär på Ramboll.

Om traineeperioden

Traineeperioden sträcker sig över 9 månader och du kommer under denna period att jobba inom följande områden:

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Projektadministration
  • Kalkyl
  • Besiktning
  • Kvalitetsansvar
  • Byggarbetsmiljöansvar
  • Miljöklassning av fastigheter, exempelvis LEED och BREEAM

Efter avslutad traineeperiod är målet att du självständigt kan axla mindre projekt samt biträda i större projekt. Du kommer att tillhöra en av våra enheter i Stockholm och fortsätta att utvecklas med oss för att bli en självständig och skicklig projektledare.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser