Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Ramboll hjälper till med att identifiera vilka sociala och ekologiska värden som ska bevaras, stärkas eller tillföras för att nå visionen om det naturnära stadslivet. Målet är att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag som gynnar både människa och miljö.

image Läs mer om hållbarhetsarbetet med Lommarstranden
miljöbild
Vår approach
I frontlinjen för hållbar utveckling

Vi har ett brett utbud av konsulttjänster inom vatten, miljö och naturresurser. Våra oberoende och objektiva experter kombinerar djupgående kunskaper inom miljö med avancerad ingenjörskonst. Våra fokusområden inom miljösektorn är gruvor, vattenrelaterade frågor och hållbarhet.

Våra tjänster inom miljö
Om Ramboll

Ramboll har fokus på människan. Ansvar och respekt för samhället är en naturlig del i Rambolls arbete för hållbar utveckling.

Klicka här för att se filmen

Kort om Ramboll

300
kontor i 35 länder

Vi kombinerar lokalt kunnande med en global kunskapsbas och har 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi ett 30-tal kontor.

13 000
medarbetare

Vi har en stark närvaro i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara.

1 770
miljoner kronor

År 2016 uppnådde Ramboll Sverige sitt bästa resultat någonsin, och hade en omsättning på 1 770 miljoner kronor.

Långsiktigt perspektiv

Ramboll grundades i Danmark 1945. Huvudägare är stiftelsen Ramboll Foundation. Vår ägandeform gör det möjligt för oss att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv utan att fokusera på kortsiktiga vinster. På så sätt kan vi skapa bestående värden för våra medarbetare, kunder och för samhället i stort.

Vi lever våra värderingar

Höga etiska krav och ansvarsfull inställning gentemot samhället och anställda är viktiga delar i vår företagsfilosofi. Så länge Ramboll funnits har vi levt våra värderingar.

Att jobba på Ramboll

Kort om Ramboll
Stäng

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser