dcsimg CSR - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSR
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporate Social Responsibility

Baserat på våra grundares starka etiska värderingar tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. 
Engineers without borders in Haiti
 

Vårt ansvar gäller gentemot våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra samarbetspartners. Det innebär också att vi måste sträva efter att säkerställa att våra tjänster bidrar till en hållbar utveckling som gynnar människor och samhället runt om i världen. 

FN Global Compact

Ramböll anslöt sig till FN Global Compact i januari 2007. Detta var en naturlig fortsättning av vårt grundläggande åtagande att tillhandahålla hållbara lösningar för människor och samhälle och det ökade behovet av gemensamma CSR-mål och förfaranden inom Ramböll.

FN Global Compact är ett globalt erkänt ramverk för företag som bestämt sig för att anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. FN Global Compact ger oss en plattform för att ta ett större socialt ansvar.

Det gör det också möjligt för oss att anta globalt erkända policys för utveckling, genomförande och utelämnande av miljömässiga-, sociala- och styrningspolicys och praxis.

En kontinuerlig och övergripande inriktning på CSR

Vårt deltagande i FN:s Global Compact gör att vi kan öka vår CSR-verksamhet och förbättra fokus och information om all aktuella CSR-verksamhet till förmån för våra intressenter. Varje år rapporterar vi de framsteg vi har gjort inom CSR och sätter upp mål för förbättringar för det kommande året. Som deltagare i FN Global Compact kommer vi att utföra kontinuerligt och omfattande arbete för Global Compact principer i hela vår verksamhet.

 

Mer information

 
FN Global Compact

 

Läs mer

 

CSR-rapport 2015

Läs vidare
CSR-rapport 2014

Läs vidare

 

CSR-rapport 2013

Läs vidare
CSR-rapport 2012

Läs vidare

 

CSR-rapport 2011

Läs vidare
CSR-rapport 2010

Läs vidare

Kontakt

Hanne Bay
Group Compliance Manager
+45 5161 8048
Ehaeb@ramboll.com