Organisation

Kontakt

Suzanne Nygren

Suzanne Nygren

HR-chef
T: +46 10 615 60 40

Rambollkoncernen

Ramboll som koncern, eller Rambollgruppen som den också kallas, är uppbyggd utifrån en tredimensionell organisationsstruktur som bygger på Country Business Units, Markets/Global Practices och supportfunktioner. Denna organisation kortar beslutsvägarna och stärker samarbetet i organisationen, både över landgränser och marknader. Detta passar oss bra då vi arbetar tvärvetenskapligt och projektinriktat. Varje uppdrag tillsätts resurser utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

 

Den svenska verksamheten

I den svenska verksamheten ingår Ramböll Sverige AB med divisionerna Buildings, Transport och Project Management.  I Sverige finns också dotterbolaget Ramboll Management Consulting och Global Practices för Environment & Health, Water och Energy.

Ramboll Sveriges huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har vi cirka 1 700 medarbetare på ett 30-tal kontor från norr till söder.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser