dcsimg Sigge Thernwalls pris - Ramböll Sverige AB
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigge Thernwalls Stora Byggpris för forskning och utveckling inom anläggningsteknik

Sigge Thernwalls Stora Byggpris är Sveriges största pris inom byggbranschen. Den senaste prisutdelning hölls den 28 april 2015. Läs mer om vinnarna nedan.

 
 

Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramböll. Han gick bort 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning ska vartannat år utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik.

Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll Sverige AB.

Den senaste prisutdelning 2015 var den trettonde i ordningen. Mer är 6,5 miljoner kronor har delats ut under årens lopp sedan 1989. Prispotten för 2015 uppgick till en miljon kronor. 

Fondens styrelse har i uppdrag att för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utse en eller flera pristagare. IVA har för detta ändamål utsett en priskommitté bestående av:

•    Örjan Wikforss, IVA, Professor KTH, Arkitekt SAR/MSA (Ordförande)
•    Kyösti Tuutti, IVA, Teknisk Direktör Skanska AB
•    Lennart Elfgren, IVA, Professor LTU
•    Peter Collin, IVA, Professor LTU/Ramböll

Följande riktlinjer gäller för utseende av pristagare

Enligt donators önskan och fondstyrelsens beslut ska priset främja forskning och utveckling främst inom anläggningsteknik. Därför bör pristagare väljas så att pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet inom anläggningstekniken stimuleras.  

Särskild vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsinsatser av betydelse för samhällsbyggande på miljöns villkor – utveckling av transportinfrastrukturen.

Priset består av diplom och prissumma och kan ges till enskild person eller en grupp med intressant och givande verksamhet inom det prioriterade området.

Nominering
Förslag på pristagare ska åtföljas av noggrann motivering med erforderlig dokumentation över priskandidatens verksamhet och publicering. Inkomna förslag bedöms av priskommittén som därefter utser pristagare. 

Pristagarna genom åren

 
Broschyr: Sigge Thernwalls Stora Byggpris
Här kan du läsa mer om vilka som vunnit Sigge Therwalls Stora Byggpris sedan priset delades ut för första gången 1989.
Läs vidare

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se