Sigge Thernwalls Stora Byggpris för forskning och utveckling inom anläggningsteknik

Sigge Thernwall var under många år anställd vid Scandiaconsult. Han avled 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning skall vartannat år utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll Sverige.

Sigge Thernwalls stora byggpris

Kontakt

Linus Almqvist

Kommunikationschef
T: +46 10 615 60 12

Årets prisutdelning är den femtonde i ordningen.

Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse pristagare.

Priskommittén består av

    • Professor Örjan Wikforss, IVA (ordförande)
    • Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige AB
    • Professor Peter Collin, IVA 
    • Professor Kyösti Tuutti, IVA 
    • Åsa Söderström Jerring, IVA

Följande riktlinjer gäller när pristagare utses

Enligt Sigge Thernwalls önskan och fondstyrelsens beslut skall priset främja forskning och utveckling främst inom anläggningsteknik och därför bör pristagare väljas så att pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet inom anläggningsteknik stimuleras.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris består av diplom och prissumma och kan ges till en eller flera vinnare med intressant och givande verksamhet inom det prioriterade området.

Procedur när pristagare utses

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen.

Förslag till pristagare skall vara priskommittén tillhanda senast fredagen den 26 januari 2018.

Inkomna förslag bedöms av priskommittén, som därefter utser pristagare.

Prisutdelning

Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 delas ut på Engineering for Life-galan på Winterviken i Stockholm den 26 april 2018.

För att komma till nomineringsformuläret för priset, klicka här


Pristagarna genom åren

Broschyr: Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Här kan du läsa mer om vilka som vunnit Sigge Therwalls Stora Byggpris sedan priset delades ut för första gången 1989.


Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser