Engineering for life-galan

Den 26 april är det dags för den första Engineering for life-galan, en inspirerande kväll på Winterviken i Stockholm där nytänkande idéer premieras. Under kvällen kommer Sigge Thernwalls stora byggpris att delas ut för fjortonde gången, en tradition som Ramboll Sverige stolt förvaltar sedan 1990-talet.

#engineeringforlife

Årets prissumma i Sigge Thernwalls stora byggpris uppgår till 1 miljon SEK och vinnaren/na kommer hyllas under galan. Med Engineering for life-galan lyfter vi fram eldsjälar i branschen som bidragit till samhällsnytta med nytänkande lösningar som gör att människor och miljö kan blomstra.

Tidigare år har priset bland annat uppmärksammat forskning som genererat bättre snöhantering och skydd mot översvämningar som minskar miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag samt utveckling av resistivitetsmetoden som är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att undvika allvarliga miljöskador. Även forskning inom tyst asfalt som minskar bullernivåerna i trafiken, framsteg inom trafiksäkerhetsforskning som ger oss säkrare trafikleder samt forskning kring biologisk avloppsrening som renar vattnet från kväve och gynnar livet i våra sjöar och hav har prisats med Sigge Thernwalls stora byggpris. Läs mer om tidigare vinnare här.

Läs mer

Om Sigge Thernwalls stora byggpris


Sigge Thernwalls stora byggpris

Vi kallar det Engineering for life

Exempel på hur vi löser tekniska utmaningar för att göra livet bättre för människor och natur.


Engineering for life

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser