Sjukhuskonferensen 2018 - Vårdmiljöer rustade för tekniksprång

Utvecklingen inom medicinteknik och digitalisering går i ett rasande tempo. Det medför både stora möjligheter och utmaningar. Inte minst för de som beställer, planerar och konstruerar dagens och framtidens vårdmiljöer. Hur snabb och disruptiv är utvecklingen och vilka blir konsekvenserna? Var finns de största tekniksprången och hur kan vården snabbare absorbera innovationer för ökad välfärd?

Anmäl dig här 

Tid: Tisdagen den 6 februari, kl. 10:00-16:00. Eftermingel till 17:00
Plats: Foajé 3, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm 
Kostnad: 1900 kronor, inklusive lunch och eftermingel

Om några av talarna:

Maria Strömme är fysiker och sedan 2004 professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hon är en av uppfinnarna av algbatteriet och materialet Upsalite och har varit både sommarpratare och gäst i Skavlan. 2016 utsågs hon till Årets Svenska Kvinna.

Henrik Ahlén är en erfaren rådgivare och strateg inom e-Hälsa. Han förstod tidigt vilka möjligheter den nya digitala världen skulle innebära - första projektet inom e-Hälsa var redan 1991, då han var med och utvecklade en interaktiv utbildning för apoteksanställda. 

Altaf Stationwala är koncernchef för kanadensiska Mackenzie. Deras sjukhus Richmond Hill var ett av de första i världen med en specialavdelning som testar och utvärderar nya tekniker på befintliga vårdplatser. 2020 öppnar de världens första ”Smart Hospital” där all medicinteknik och alla system kommunicerar med varandra (Internet of Healthcare Things) och digitala vårdtjänster utgår från patienternas behov innanför och utanför sjukhusbyggnaden. 

10.00 - 10.15 Introduktion till dagens program

10.15 – 10.45 Teknikutveckling i rekordfart

Hur snabb är teknikutvecklingen och hur ska vi kunna framtidssäkra planeringen av vårdmiljöer i detta tempo? Johan Folkunger på Philips Health Systems ger en överblick av nuläget, och tittar på vad som finns bakom nästa hörn.

Talare: Johan Folkunger, Sverigechef Philips Health Systems

10.45 – 11.15 Nanoteknikens disruptiva effekt på framtidens vård

Nanotekniken har en enorm disruptiv potential, inte minst inom medicinteknik och vård. När slår den igenom och vad händer med våra sjukhus då? Professor Maria Strömme ger en framtidsutblick.

Talare: Maria Strömme, Professor i nanoteknologi Uppsala Universitet

11.15 – 11.45 5G – katalysatorn för den uppkopplade vården

Med 5G-tekniken kan vi säkra den bandbredd som behövs en fullt digitaliserad och kommunicerande vård. När rullas den ut och i vilken riktning kan vi förvänta oss att sjukvården utvecklas?

Talare: Ericsson Per Ljungberg, Head of System and Technology Management Ericsson

11.45 – 12.30 LUNCHMINGEL

12.30 – 13.15 CASE 1: Rethinking hospitals: Mackenzie Hospital - Making innovation part of the hospital experience

Mackenzie Hospital i Toronto, Kanada, var ett av de första sjukhusen i världen att etablera en innovationsenhet på en operativ vårdavdelning. Lärdomarna är centrala när ett nytt ”Smart Hospital” byggs till 2020.

Talare: Altaf Stationwala, Koncernchef Mackenzie Health

13.15 – 14.00 Framtidssäkrade vårdmiljöer: Så får vi vården att innovera mera

Panelsamtal mellan beslutsfattare, experter och vårdanställda om hur sjukvården kan bli bättre på att arbeta med och implementera innovationer, vilka de viktigaste hindren är och hur vi tar oss över dem.

Deltagare:
Jurist Setterwalls – Anna Lundberg
Mattias Paulsson, VD Lytics
Heidi Stensmyren, Ordförande Läkarförbundet 
Stefan Vlakovs, Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset

Steinar Stokke, VD Vitartes


14.00 – 14.30 KAFFEPAUS

14.30 – 14.50 Vad krävs av framtidens sjukhus?

Med alltmer avancerad teknik och kravställande vårdkonsumenter – vad kommer att begäras och förväntas av framtidens vårdmiljöer?

Talare: Bo Höjdefors, Scandinavian Hospital Services 

14.50 – 15.10 Kan vi bygga fram strukturförändring av vården?
 
Att skapa framtidssäkrade vårdmiljöer kräver ett mer agilt förhållningsätt hos alla parter i ett byggprojekt. Kan ny teknik, infrastruktur och byggprojekt i sig vara möjliggörare av de strukturförändringar som behövs för en modern sjukvård?

Talare: Marie Öberg, konsult och expert inom hälso- och sjukvårdsplanering

15.10 – 15.30 CASE 2: Sjukhus som holistiskt system: Automatiserade försörjningslösningar – Trender och exempel

Tyska MMG, specialister inom logistiklösningar, presenterar en blick in i framtiden och genomförda lösningar i Vienna North och Klagenfurt samt universitetssjukhuset i Århus. När man ser ett sjukhus som ett ekosystem kan helhetslösningar arbetas fram i nära samarbete med verksamheten.

Talare: Thomas Strecker Leitner, Managing Consultant, MMG Denmark

15.30 – 15.50 Så ser den svenska vården ut 2030!

E-hälsostrategen Henrik Ahlén ger en modig framtidsspaning med ett långt perspektiv, i en samtid med ett svindlande snabbt utvecklingstempo.

Talare: Henrik Ahlén, strateg och rådgivare inom digitalisering och E-hälsa

15.50 – 16.00 AVSLUTNING AV KONFERENSEN

16.00 – 17.00 MINGEL

Till anmälan

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser