dcsimg Akustik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akustik

En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa. Det kan röra sig om att skapa en bra arbetsmiljö, minimera trafikbuller eller bygga bra bostäder i utsatta miljöer. Detta gör att akustik får en central roll i flertalet byggprojekt. 
Acoustics
 
 

Byggnadsakustik

När en byggnad skall uppföras kommer akustiska frågor in i flera skeden. Vid ombyggnad kan första steget vara att göra en inventering av de akustiska förutsättningarna genom att kontrollmäta t ex ljudisoleringen hos befintliga konstruktioner såsom fönster, bjälklag och väggar.

Vid nybyggnad kan steg ett vara att mäta eller beräkna trafikbullret och vibrationer för att kunna bedöma om det är möjligt att uppföra en byggnad på den tilltänkta platsen eller om den föreslagna byggnadsformen är lämplig. Akustiska frågor behandlas under hela projekteringen och avslutas med kontrollmätningar i den färdiga byggnaden.

Specialistområden

 • Ljudmätningar
 • Utomhusbuller och vibrationer
 • Ljudisolering
 • Installationsbuller
 • Efterklangstid

Vår expertverksamhet inom akustik inkluderar:

 • Beräkning av ljud från vägar och järnvägar för en bedömning av miljöpåverkan
 • Loggande ljudmätningar 
 • Specificering av ljudkrav för akustiska program
 • Akustisk dimensionering av konstruktionen, fasaden, fönster och ventilation
 • Bistå andra företag med akustisk konstruktionsdesign och/eller att välja rätt produkter
 • Slutbesiktning och kontrollberäkningar  

 

Kontakt

Jan Pons
Jan Pons
Avdelningschef, Akustik
T+46 10 6156455
Ejan.pons@ramboll.se