dcsimg Bostäder - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostäder

Vi föredrar alla ett hem som är tryggt, sunt och välfungerande – ett perfekt ställe att njuta av livet på.

 
 
 

Ramboll arbetar med bostäder både till den privata och den offentliga sektorn. Vi erbjuder tjänster inom nyproduktion och ombyggnad. Vi kan även erbjuda bostadsrättsföreningar tjänster som bygglov, kontraktsfrågor, teknik och design, juridik samt val av entreprenörer.  När det gäller energieffektivisering är vi ett av de ledande bolagen i branschen.

Det finns många kravställare i ett bostadsprojekt. Allt från de boende till enreprenören, bostadbolaget eller den kommunala ägaren. Ramboll är ett företag som tar ett helhetsgrepp för hela processen oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad. Våra konsulter säkerställer alla behov och koordinerar hela projektet oavsett storlek. Allt från kvalitetssäkring till ekonomiska kalkyler och arkitekternas önskemål.

Som kund kan du känna dig trygg i att våra konsulter kan byggfasens alla led och därmed kan rekommendera vilken metod som är mest teknisk och ekonomiskt lämpad.

 

Relaterade tjänster

 
Geoteknik
Geoteknik: Ramböll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.
Brand, Risk & Säkerhet
Brand, Risk & Säkerhet: en specialistenhet inom Ramböll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.

 

Konstruktion
Byggkonstruktion: det innebär mycket mer än att bara överföra laster från en byggnads struktur till dess grund.
Landskaparkitektur
Landskapsarkitekter: Rambölls landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och fysiska planerare bygger sin planering och gestaltning på en ekologisk grundsyn.

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se