Elteknik

Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av fungerade el- och telesystem. Störningar i dessa system får ofta stora konsekvenser för både säkerhet och ekonomi. Eltekniska system ska vara uppbyggda så att riskerna minimeras och störningar undviks, exempelvis ska de vara enkla att underhålla.

Kontakt

Tommy Berggården

Affärsområdeschef Installation
T: +46 10 615 5120

Ulf Hedman

tf Divisionschef Buildings
T: +46 10 615 2507

Kjell Blombäck

Affärsområdeschef Installation
T: +46 10 615 4909

Planering och projektering av el- och teletekniska system

Ramboll erbjuder tjänster inom planering och design av elsystem, IT, telekom och hissystem på sjukhus och sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier, skolor, hotell, industrianläggningar och bostäder. Våra tekniker bedömer behov och föreslår tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet och ekonomi. Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer hög kvalitet och maximalt kundvärde. Vi har särskild expertis inom områden som elförsörjning, belysning, telekom och processystem.

Tjänstesegment Elteknik

 • Allmänna teletekniska system
 • Brandlarmsystem, även BIB
 • Byggledning EL
 • EN-besiktningar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Fastighetsautomation KNX
 • Inbrottslarmsystem
 • Installationssamordnare projektering
 • Kalkyl/kostnadsbedömning
 • Kanalisation
 • Klassningsplaner enligt ATEX-direktivet (explosiv miljö)
 • Kraft- och belysningssystem
 • Kraftförsörjningssystem LSP/HSP inklusive UPS och Reservkraft
 • Ljusdesign
 • Passersystem
 • Solcellssystem
 • Transportsystem (hissar, rulltrappor)
 • Urban Lightning (belysning Infa)
 • Åskskyddssystem

  Ramboll Sverige

  Ramboll Sverige
  Krukmakargatan 21
  Box 17009
  SE-104 62 Stockholm
  Tel: +46 (0)10 615 60 00
  Fax +46 (0)10 615 20 00

  Mail: infosverige@ramboll.se

  Övriga webbplatser

  Övriga webbplatser