dcsimg Elteknik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elteknik

Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av fungerade el- och telesystem. Störningar i dessa system får ofta stora konsekvenser för både säkerhet och ekonomi. Eltekniska system ska vara uppbyggda så att riskerna minimeras och störningar undviks, exempelvis ska de vara enkla att underhålla.

 
 
 

Planering och projektering av el- och teletekniska system

Ramboll erbjuder tjänster inom planering och design av elsystem, IT, telekom och hissystem på sjukhus och sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier, skolor, hotell, industrianläggningar och bostäder. Våra tekniker bedömer behov och föreslår tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet och ekonomi. Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer hög kvalitet och maximalt kundvärde. Vi har särskild expertis inom områden som elförsörjning, belysning, telekom och processystem.

Tjänstesegment Elteknik

 • Allmänna teletekniska system
 • Brandlarmsystem, även BIB
 • Byggledning EL
 • EN-besiktningar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Fastighetsautomation KNX
 • Inbrottslarmsystem
 • Installationssamordnare projektering
 • Kalkyl/kostnadsbedömning
 • Kanalisation
 • Klassningsplaner enligt ATEX-direktivet (explosiv miljö)
 • Kraft- och belysningssystem
 • Kraftförsörjningssystem LSP/HSP inklusive UPS och Reservkraft
 • Ljusdesign
 • Passersystem
 • Solcellssystem
 • Transportsystem (hissar, rulltrappor)
 • Urban Lightning (belysning Infa)
 • Åskskyddssystem

  Kontakt

  Tommy Berggården
  Affärsområdeschef Installation
  T+46 10 615 5120
  Etommy.berggarden@ramboll.se
  Ulf Hedman
  tf Divisionschef Buildings
  T+46 10 615 2507
  Eulf.hedman@ramboll.se
  Kjell Blombäck
  Affärsområdeschef Installation
  T+46 10 615 4909
  Ekjell.blomback@ramboll.se