Besiktning, Besiktningsman, Besiktningsmän, Entreprenadbesiktning, Anläggningsbesiktning, Statusbesiktning, Revisionsbesiktning, TEDD

Entreprenadbesiktning

Ramboll är bland de främsta aktörerna inom entreprenadbesiktning på den svenska marknaden och erbjuder utbildade och kompletta besiktningsgrupper, enskilda besiktningsmän och sakkunniga.

Kontakt

Lars-Åke Bengtsson

Enhetschef, Byggledning Installation
T: +46 10 615 6233
Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag. Därför krävs en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.

Rambolls besiktningsmän bedömer om entreprenaden är utförd enligt entreprenadkontrakt och aktuella svenska byggregler. Våra besiktningsmän är utbildade och godkända av Svenska Byggingenjörers Riksförbund eller likvärdigt.

Erbjudna tjänster inom besiktning
Rambolls besiktningskompetens finns inom bygg, mark, infrastruktur, installation och anläggning. Vi utför entreprenad-, anläggnings-, status- och revisionsbesiktningar och statusbedömningar som underlag för TEDD. Utöver besiktningsmän erbjuder Ramböll sakkunniga inom bland annat tillgänglighet, it, vvs, el, medicinsk utrustning, rörpost, tak, belysning, gas, hiss, brand och järnväg.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser