dcsimg Fasadteknik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasadteknik

En byggnads fasad bör filtrera ljud, ljus, värme och kyla som skapar ett inomhusklimat lämpligt för den verksamhet som sker inne i byggnaden.
 
 
 
På Ramboll använder vi simuleringsprogram tidigt i konstruktionsskedet för att testa hur olika typer av fasader kommer att samverka med byggnadens insida. Vår fasaddesign avser tillverkning, konstruktion och användning.

Våra fasadtekniska konsulttjänster täcker följande områden:

  • Val av material
  • Strukturell design
  • Byggfysik
  • Uppvärmningsteknik
  • Brandskydd
  • Utveckling av nya system
  • Drift och underhåll
  • Anbudsförfaranden
  • Uppföljning och kontroll
Dessa kan anges som separata tjänster eller som en del av ett projekt inom områdena struktur, installationer, brand och akustik.

Kontakt

Per Hammarström
Per Hammarström
tf Divisionschef Buildings
T+46 (0)10 615 61 76
Eper.hammarstrom@ramboll.se