dcsimg Fasadteknik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasadteknik

En byggnads fasad bör filtrera ljud, ljus, värme och kyla som skapar ett inomhusklimat lämpligt för den verksamhet som sker inne i byggnaden.
 
 
 
På Ramboll använder vi simuleringsprogram tidigt i konstruktionsskedet för att testa hur olika typer av fasader kommer att samverka med byggnadens insida. Vår fasaddesign avser tillverkning, konstruktion och användning.

Våra fasadtekniska konsulttjänster täcker följande områden:

  • Val av material
  • Strukturell design
  • Byggfysik
  • Uppvärmningsteknik
  • Brandskydd
  • Utveckling av nya system
  • Drift och underhåll
  • Anbudsförfaranden
  • Uppföljning och kontroll
Dessa kan anges som separata tjänster eller som en del av ett projekt inom områdena struktur, installationer, brand och akustik.

Kontakt

Per Hammarström
Per Hammarström
Affärsområdeschef, Byggnader
T+46 (0)10 615 61 76
Eper.hammarstrom@ramboll.se