dcsimg Flygplatser - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygplatser

Den internationella flygtrafiken är en växande sektor som bidrar till ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling över hela världen.

 
 
 

Teknisk utveckling som incheckning online och utrustning för säkerhetskontroller ställer nya krav på flygplatsbyggnader. Dagens moderna flygplatser befinner sig i en ständig expansions- och moderniseringsprocess, något som kräver kompetens och driftighet från alla inblandade parter.

Terminalbyggnaderna fungerar som en flygplats själva ”motor”. Utformningen av terminalbyggnaderna är avgörande för att uppnå maximal effektivitet och intäktsgenerering på en flygplats. Ingen terminalbyggnad är den andra lik, men ”motorn” fyller alltid samma funktion. Ramböll är insatt i dessa komplexa flöden och vi engagerar oss i våra kunders projekt för att uppnå maximalt resultat.

Ramböll har medverkat i över 200 flygplatsprojekt.

Vi utför arbeten inom en flygplats alla områden (dvs. flygsidan, terminalbyggnader och landsidan) och över hela världen. Genom att samarbeta med specialistföretag kan vi leverera ett komplett utbud av tjänster vilket garanterar ett helhetsperspektiv, något som vi är mycket stolta över.

Modernisering av Pulkovo Airport

Ramböll har fått uppdraget som huvudkonsult i projekteringen av den genomgripande moderniseringen av Pulkovo Airport i St Petersburg i Ryssland. Flygplatsprojektet är ett av de största PPP-projekten i Ryssland och i dagsläget ett av Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt. Kontraktet placerar Ramböll bland de allra främsta internationella flygplatskonsulterna.

Ramböll har fått uppdraget som huvudkonsult i projekteringen av den genomgripande moderniseringen av Pulkovo Airport
 

Relaterad tjänster

 
Flyplatser
Flygplatser: våra experter planerar och projekterar nya flygplatser samt underhåller och anpassar befintliga platser till nya behov och myndighetskrav.
Brand, Risk & Säkerhet
Brand, Risk & Säkerhet: en specialistenhet inom Ramböll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se