dcsimg Geoteknik  - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geoteknik

Ramböll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.  
 
 

Geoprojektering

Ramböll Geoteknik arbetar med hela geoprojekteringens kedja - från idé till uppföljning och erfarenhetsåterföring för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industri och anläggning.

Ramböll kan erbjuda kompetens och resurser både i och utanför Sveriges gränser för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag. Vi har den kunskap och organisation som krävs för att kunna hjälpa kunden genom hela geoprojekteringens kedja:

 • Idé
 • Geotekniska undersökningar
 • Utvärdering, analys, problemlösning
 • Dimensionering, design, konstruktion
 • Uppföljning, erfarenhetsåterföring

Geokonstruktion

En geokonstruktion är en konstruktion eller en konstruktionsdel som medför förändringar av spänningar i jord/berg och utnyttjar jord- och bergmaterialets egenskaper för att bära last, inklusive egentyngd. I begreppet ingår även sådana konstruktioner som består av enbart jord, exempelvis fyllningar och schakter.

Inom Ramböll finns specialistkompetens vad gäller:

 • Datasimuleringar med Finita element metoden
 • Samverkansgrundläggning
 • Pålning
 • Jordförstärkning
 • Tillämpning av statistiska metoder
 • Plattgrundläggning
 • Berggrundläggning
 • Bergschaktning

Rambölls medarbetare deltar aktivt i normutveckling, forskning och teknikutveckling som skapar förutsättningar för att erbjuda ett nytänkande vid projektering av geokonstruktioner.

Geofysik

Ramböll är ledande inom geofysiska undersökningar för geotekniska, hydrogeologiska och miljötekniska ändamål. Vi kan exempelvis erbjuda seismik för kartering av berggrund och bergkvalitet.

Använd resistivitetsmätning för jordlagerkartering och till exempel för kontroll av masstabiliserade jordar. Vår georadar är utvecklad för snabb kartering av befintliga vägars uppbyggnad. 

 

Kontakti

Petra Josefsson
Enhetschef, Geoteknik Nord
T+46 10 615 1103
Epetra.josefsson@ramboll.se
Jörgen Stenersen
Enhetschef, Geoteknik Nord
T+46 10 615 1191
Ejorgen.stenersen@ramboll.se
Anders Westin
Enhetschef, Geoteknik Mitt
T+46 10 615 6496
Eanders.westin@ramboll.se
Lars Malmros
Enhetschef, Geoteknik Öst
T+46 10 615 1435
Elars.malmros@ramboll.se
Britt-Marie Henningsson
Enhetschef, Geoteknik Syd
T+46 10 615 3329
Ebritt-marie.henningsson@ramboll.se