Hållbart byggande

Hållbarhet har många definitioner. På Ramboll använder vi FN:s övergripande definition av hållbar utveckling. Vi ser inte byggnader som isolerade hållbara system - vi ser dem som en del av en större helhet i stadsdelar och städer.

Kontakt

David Lindgren

Hållbarhetsansvarig & BREEAM Assessor, LEED AP
T: +46 (10) 6151206

Hållbart byggande sågs en gång som en ytterligare investering reserverad för de mest idealistiska byggherrarna. Dagens snabbt stigande energipriser gör hållbart byggande till en bra affär för alla. De ytterligare investeringarna i lågenergiförbrukande bostäder återbetalas genom besparingar i energianvändningen på några få år av husens livstid. Hållbar projektering är tecken på ett ansvarsfullt beteende.

 

Hållbarhetsfunktioner

 

På Ramboll ser vi det som vårt uppdrag att främja hållbar design som är både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. För varje projekt siktar vi på att införliva hållbar design som anpassas till varje specifik plats. Dessa funktioner inkluderar:

  • Energieffektiva projekteringar
  • Vindkraftverk integrerade i byggnader
  • Aktiva solvärmesystem
  • Solenergi (el och vatten)
  • Biomassa för uppvärmning
  • Bergvärmepumpar
  • Flod- eller havsbaserad fjärrkyla
  • Kraftvärmesystem

 

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser