dcsimg Hållbart byggande - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbart byggande

Hållbarhet har många definitioner. På Ramboll använder vi FN:s övergripande definition av hållbar utveckling. Vi ser inte byggnader som isolerade hållbara system - vi ser dem som en del av en större helhet i stadsdelar och städer.
 
 
 

Hållbart byggande sågs en gång som en ytterligare investering reserverad för de mest idealistiska byggherrarna. Dagens snabbt stigande energipriser gör hållbart byggande till en bra affär för alla. De ytterligare investeringarna i lågenergiförbrukande bostäder återbetalas genom besparingar i energianvändningen på några få år av husens livstid. Hållbar projektering är tecken på ett ansvarsfullt beteende.

Hållbarhetsfunktioner

På Ramböll ser vi det som vårt uppdrag att främja hållbar design som är både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. För varje projekt siktar vi på att införliva hållbar design som anpassas till varje specifik plats. Dessa funktioner inkluderar:

  • Energieffektiva projekteringar
  • Vindkraftverk integrerade i byggnader
  • Aktiva solvärmesystem
  • Solenergi (el och vatten)
  • Biomassa för uppvärmning
  • Bergvärmepumpar
  • Flod- eller havsbaserad fjärrkyla
  • Kraftvärmesystem

Kontakt

David Lindgren
Hållbarhetsansvarig & BREEAM Assessor, LEED AP
T+46 (10) 6151206
Edavid.lindgren@ramboll.se
Gunnar Nordberg
Specialist, Energi
T+46 (0)10 615 61 70
Egunnar.nordberg@ramboll.se