dcsimg Energikartläggning - Ramböll Sverige AB
      
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning

 
 
 

För att minska energianvändningen i Europa till år 2020 har EU satt upp mål för att förbättra energieffektiviteten i större verksamheter. I Sverige har Energimyndigheten ansvar för föreskrifter och tillsyn av Lagen om energikartläggning i stora företag, EKL. På Ramböll erbjuder vi energikartläggningstjänster för alla typer av verksamheter. Våra certifierade energispecialister utför kartläggningar och föreslår energieffektiva lösningar som minskar kostnader och miljöpåverkan. Vi kan även bistå med bidragsansökningar och inregistrering av uppgifter i Energimyndighetens register.

Genom att systematisera sin energikartläggning får man större insikt om den egna organisationen och hur man kan spara pengar samt minska sin miljöpåverkan. EKL syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag genom kartläggning och systematisk minskning av energianvändningen. Lagen kräver att större företag, organisationer och offentlig sektor med minst 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner euro* gör egna energikartläggningar. Senast första kvartalet 2017 ska stora företag rapportera uppgifter från sin kartläggning till Energimyndigheten och därefter ska kvalitetssäkrade energikartläggningar göras minst vart fjärde år.

 

Foto: Wakefield College Inside Out Photography

Optimera energianvändningen

Rambölls certifierade energispecialister tar ett helhetsgrepp för att optimera energianvändningen genom att bland annat effektivisera drift- och styrsystemen, hitta energitjuvar och ge förslag på åtgärder som resulterar i bättre miljöprestanda och minskade kostnader. Vi ger både stora och små verksamheter stöd i certifiering enligt standarder för miljöledning som ISO 14001 och liknande system. Dessutom kan vi hjälpa till med bidragsansökningar och inregistrering av uppgifter i Energimyndighetens register. Våra energispecialister har bred erfarenhet inom byggnader, processer och transporter.

Energikartläggningen ökar kunskapen

Energikartläggning ökar kunskapen inom den egna organisationen och görs i nära samarbete med företaget. Resultatet kan användas vid en uppföljning i framtiden, både driftmässigt och ekonomiskt. Energikartläggningen visar var energieffektiva åtgärder kan sättas in för att spara både pengar och miljö.

Ramböll erbjuder

Läs mer om energieffektivisering hos Energimyndigheten.

 

*Verksamheter med en årsomsättning på över 50 miljoner euro eller som har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. 

 

Kontakt

Distriktschef, VVS- & Energiteknik, Göteborg
T+46 (10) 6153220
+46 (70) 4663220
Echristian.eek@ramboll.se
Magnus Birgersson
VVS- & Energiteknik, Kristianstad
T+46 10 615 2256
Emagnus.birgersson@ramboll.se
Jonas Edin
Jonas Wallin
VVS- & Energiteknik, Västerås
T+46 10 615 3526
Ejonas.wallin@ramboll.se
Jonas Jung
Certifierad energikartläggare, Uppsala
T+46 10 615 16 29
Ejonas.jung@ramboll.se