dcsimg Hälso- och sjukvård - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälso- och sjukvård

Förändringar i livsstil, urbanisering och demografi gör att världens befolkning utvecklas på ett sätt som kommer att ställa helt nya krav på hälso- och sjukvården. Eftersom nya sjukhus tar lång tid att färdigställa, är det helt centralt att planera både för dagens och framtidens vårdbehov. Med en lokal närvaro i 35 länder och omfattande erfarenhet av att utveckla och bygga vårdmiljöer i toppklass, kan vi planera våra lösningar för vårdens framtidsutmaningar redan idag.

 
 
 
New North Zealand Hospital i Danmark

Tar höjd för framtida och föränderliga behov

Vården står inför stora förändringar. Vi lever allt längre, och under de kommande 50 åren förväntas världen ha fler människor över 60 än under 14. Detta innebär att vårdbehovet skiftas från smittsjukdomar till livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och olycksfall. När vi planerar nya vårdmiljöer tar vi höjd för föränderliga behov och krav på byggnader genom en hög grad av flexibilitet. Det omfattar byggnaders förmåga att klara av allt från klimatförändringar som översvämningar till tekniska uppgraderingar och, inte minst, förändringar i vårdbehov.   

Experter på sjukhus, vårdmiljöer och laboratorier

På Ramböll är vi med och utvecklar några av världens mest framstående vårdmiljöer. Erfarenheterna från dessa projekt tillsammans med en bred kompetensbas som spänner över flera teknikområden (inklusive forskningsfaciliteter och laboratorier), medför att våra team bidrar med djupa insikter i de lösningar vi skapar för våra uppdragsgivare.

Med närvaro i över 35 länder har vi stor förståelse för den lokala kontexten som vårdmiljön planeras för, och kan kombinera den med omfattande erfarenheter från andra projekt runtom i världen.

Vårt breda tjänsteerbjudande omfattar projekt- och byggledning, driftstrategier, change management, kommunikationspolicy, projektering/konstruktion av samtliga tänkbara teknikdiscipliner, BIM, upphandling och IT-lösningar. Dessa multidisciplinära kompetenser innebär att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare kreativa och innovativa lösningar som bemöter flera olika utmaningar och behov. Vi arbetar med såväl lokala och nationella myndigheter som privat och offentlig sektor samt byggbolag. Våra projekt omfattar projektering/konstruktion av nya byggnader samt ombyggnad och uppgradering av befintliga byggnader. Från stora sjukhus till lokala vårdcentraler och specialistvård.

Med patienten i fokus

Våra erfarenheter visar att när byggnader planeras utifrån ett utpräglat patientfokus, levereras också den bästa vården. För hälso- och sjukvården handlar det om att skapa miljöer som maximerar välbefinnandet och höjer livskvaliteten. Under senare år har den fysiska miljöns inverkan på vården och behandlingsresultaten uppmärksammats och resulterat i utökad forskning inom evidensbaserad design. Det har blivit uppenbart för både patienter och personal att det är ytterst viktigt att sjukvårdsanläggningarna fungerar bra och att de senaste undersöknings- och behandlingsmetoderna stöds av personalen och utrustningen. Med ett allt större tryck på nationella sjukvårdsbudgetar är vi stolta över att kunna leverera kreativa lösningar som optimerar både vårdkvalitet och resursanvändning.
 

Mer information

 
Pioneering Healthcare Facilities

Läs mer om våra sjukhusprojekt
Sjukhus för framtidens vårdbehov


Läs mer

 

Helande arkitektur
People are discovering that colour, art, music and access to nature are more than mere luxuries for the senses. Sense-stimulating hospital architecture is gradually gaining ground as research confirms that our physical surroundings can have positive effects on our health and well-being.
When Structures have a Healing Effect

Kontakt

Michael Gustavsson
Distriktschef, Installation Mitt
T+46 10 615 1523
Emichael.gustavsson@ramboll.se