Hälso- och sjukvård

Förändringar i livsstil, urbanisering och demografi gör att världens befolkning utvecklas på ett sätt som kommer att ställa helt nya krav på hälso- och sjukvården. Eftersom nya sjukhus tar lång tid att färdigställa, är det helt centralt att planera både för dagens och framtidens vårdbehov. Med en lokal närvaro i 35 länder och omfattande erfarenhet av att utveckla och bygga vårdmiljöer i toppklass, kan vi planera våra lösningar för vårdens framtidsutmaningar redan idag.

Kontakt

Michael Gustavsson

Michael Gustavsson

Executive Director Buildings
T: +46 106151523

Tar höjd för framtida och föränderliga behov

Vården står inför stora förändringar. Vi lever allt längre, och under de kommande 50 åren förväntas världen ha fler människor över 60 än under 14. Detta innebär att vårdbehovet skiftas från smittsjukdomar till livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och olycksfall. När vi planerar nya vårdmiljöer tar vi höjd för föränderliga behov och krav på byggnader genom en hög grad av flexibilitet. Det omfattar byggnaders förmåga att klara av allt från klimatförändringar som översvämningar till tekniska uppgraderingar och, inte minst, förändringar i vårdbehov.   

Experter på sjukhus, vårdmiljöer och laboratorier

På Ramböll är vi med och utvecklar några av världens mest framstående vårdmiljöer. Erfarenheterna från dessa projekt tillsammans med en bred kompetensbas som spänner över flera teknikområden (inklusive forskningsfaciliteter och laboratorier), medför att våra team bidrar med djupa insikter i de lösningar vi skapar för våra uppdragsgivare.

Med närvaro i över 35 länder har vi stor förståelse för den lokala kontexten som vårdmiljön planeras för, och kan kombinera den med omfattande erfarenheter från andra projekt runtom i världen.

Vårt breda tjänsteerbjudande omfattar projekt- och byggledning, driftstrategier, change management, kommunikationspolicy, projektering/konstruktion av samtliga tänkbara teknikdiscipliner, BIM, upphandling och IT-lösningar. Dessa multidisciplinära kompetenser innebär att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare kreativa och innovativa lösningar som bemöter flera olika utmaningar och behov. Vi arbetar med såväl lokala och nationella myndigheter som privat och offentlig sektor samt byggbolag. Våra projekt omfattar projektering/konstruktion av nya byggnader samt ombyggnad och uppgradering av befintliga byggnader. Från stora sjukhus till lokala vårdcentraler och specialistvård.

Med patienten i fokus

Våra erfarenheter visar att när byggnader planeras utifrån ett utpräglat patientfokus, levereras också den bästa vården. För hälso- och sjukvården handlar det om att skapa miljöer som maximerar välbefinnandet och höjer livskvaliteten. Under senare år har den fysiska miljöns inverkan på vården och behandlingsresultaten uppmärksammats och resulterat i utökad forskning inom evidensbaserad design. Det har blivit uppenbart för både patienter och personal att det är ytterst viktigt att sjukvårdsanläggningarna fungerar bra och att de senaste undersöknings- och behandlingsmetoderna stöds av personalen och utrustningen. Med ett allt större tryck på nationella sjukvårdsbudgetar är vi stolta över att kunna leverera kreativa lösningar som optimerar både vårdkvalitet och resursanvändning.

Mer information

Pioneering Healthcare Facilities


Läs mer om våra sjukhusprojekt

Sjukhus för framtidens vårdbehovLäs mer

Helande arkitektur

People are discovering that colour, art, music and access to nature are more than mere luxuries for the senses. Sense-stimulating hospital architecture is gradually gaining ground as research confirms that our physical surroundings can have positive effects on our health and well-being.


When Structures have a Healing Effect

Projekt

Nya sjukhusområdet i Malmö. Illustration: Region Skåne

Utveckling av framtidens vårdmiljöer

Mångmiljardprojektet Nya Sjukhusområdet Malmö är den största satsningen som Region Skåne någonsin gjort. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat för att möta framtidens krav. Ramböll arbetar med flera delar i detta mångmiljardprojekt.

Foto: Johan Aldegren

Danderyds sjukhus

Trycket på sjukhus och akutmottagningar i Stockholms län är stort. För att lösa en del av det behovet byggs Danderyds sjukhus ut med en helt ny akutmottagning. Ramböll har flera omfattande uppdrag i projektet.

Sahlgrenska sjukhuset. Foto: Marie Ullnert

Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramböll för VVS- och styrprojekteringen.

Örebro universitetssjukhus

Örebro universitetssjukhus

Sjukhuset i Örebro ska byggas ut för att öka kapacitet och vårdutbud. Bland annat ska en helt ny anläggning inom kirurgi och specialistvård byggas. I projektet ingår också en om- och tillbyggnad av den befintliga akutmottagningen. Ramböll har fått det prestigefulla uppdraget att projektera installation i projektet.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser