dcsimg Industribyggnader - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industribyggnader

 
 
 

Industrisektorn utgör en hörnsten i samhället genom att skapa och möjliggöra ekonomisk tillväxt. Inom detta område krävs problemfri drift av komplexa processer för att den slutliga produkten ska nå kunderna runtom i världen. Det innebär att det krävs avancerad teknik för att balansera ekonomisk effektivitet och miljöskydd under varuproduktionen.

Samarbete, kvalitet och driftsäkerhet är utmärkande för Ramböll och gör oss till en respekterad partner inom industrin. Från projektering till tillsyn av idriftsättningen och med lösningar för automation och elektronikdesign kan Ramböll bidra med en enorm samlad konsultexpertis samt produktutvecklings- och IT-tjänster.

Bestseller logistikcenter, Danmark

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se