dcsimg Konst & kultur - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konst & kultur

Konst- och kulturbyggnader erbjuder exceptionella upplevelser. De utmanar och ger oss nya perspektiv på tillvaron. Det är inte förvånande att dessa byggnader lockar miljoner och åter miljoner turister världen över. Några av de mest fantastiska konst- och kulturbyggnaderna blir till och med ikoner för sin stad, som exempelvis operahuset i Sydney och Guggenheim-museet i Bilbao.

 
 
 

Ofta är sådana byggnader ett konstverk i sig. De är arkitektoniska och tekniska mästerverk. De är byggbranschens haute couture. Och ofta de mest utmanande att bygga.

I detta sammanhang tillför konst- och kulturbyggnader ett mycket större värde än vad som går att mäta. Det är ett känt faktum och städer investerar allt oftare i konst- och kulturbyggnader.

Ramböll genomför konst- och kulturbyggnadsprojekt över hela världen och har ett nära samarbete med ledande arkitekter och lokala partners runt om i världen.

Harpa Concert and Conference centre
 

Relaterade tjänster

 
Akustik
Akustik: En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa.
Brand, Risk & Säkerhet
Brand, Risk & Säkerhet: en specialistenhet inom Ramböll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.

 

Fasadteknik
Fasadteknik: En byggnads fasad bör filtrera ljud, ljus, värme och kyla på ett som skapar ett inomhusklimat lämpligt för den verksamhet som sker inne i byggnaden.
Geoteknik
Geoteknik: Ramböll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.

Kontakt

Lars Ostenfeld Riemann
Service Area direktör, Byggnader och Design
T+45 5161 6897
Elor@ramboll.com