Projektledning

Ramböll erbjuder kvalificerad projektledning inom bygg-, fastighets- och infrastruktur/anläggningssektorn. Ramböll projektledning förfogar även över specialistkompetenser såsom upphandling, kalkyl och miljöcertifiering inom LEED och BREEAM.

Kontakt

Kontakta oss gärna. Vi läser vår infomail varje dag.

Ramboll Projektledning

T: +46 (0)10 615 60 00

Kvalificerad projektledning

Projektledning är en division inom Ramböll Sverige med en rikstäckande organisation och lokal förankring genom regionkontor i hela landet.

Projektledning är verksamma inom en rad olika segment, bland andra bostad, handel, infrastruktur, industri, kultur, undervisning samt hälso- och sjukvård. Alla projekt är lika viktiga för oss, stora som små.

För att genomföra lyckade projekt krävs god kontakt med ägarna och brukarna, myndigheter, planläggare, entreprenörer och projektörer. Våra projektledare arbetar i nära samarbete med kunden, sätter samman projektgrupper, fördelar ansvar och befogenheter, driver myndighetsfrågor och styr projektet mot kvalitets-, tids- och ekonomiskt uppställda mål.


 

 

 

 

Referensprojekt

Framtidens Arlanda flygplats

Om- och tillbyggnad av de fyra största svenska flygplatserna

Ramböll har sedan 2014 en viktig roll i arbetet med att modernisera och utveckla landets fyra största flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport.

Visionsbild Hagastaden

Unik stadsdel med människorna i fokus

Mellan Stockholm och Solna uppförs Hagastaden. Området kommer, när det är klart, att rymma 50 000 arbetsplatser och 6000 nya bostäder.

Bron över Södertälje kanal

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor
Krukmakargatan 21
Box 17009
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se