dcsimg Rådgivande konsult - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådgivande konsult

Att uppföra en byggnad kräver stor erfarenhet . Slutprodukten ska levereras i tid och inom budget samtidigt som alla intressenter ska vara nöjda med processen.  
From the interior of the new elephant house of Copenhagen Zoo
 
 

Rådgivande konsulttjänster

Vi erbjuder rådgivande konsulttjänster till kunder som inte har egna projektledarteam. I den här rollen agerar vi å kundens vägnar för att anlita arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som ritar och bygger kundens byggnad.

Vårt jobb är att agera med kundens intresse i första rummet och fokuserar på att uppnå kundens mål och garantera ett kvalitativt samarbete mellan de olika parterna. Vi övervakar andra intressenters tjänster och utför kompletterande åtgärder om så behövs.

Mätbara resultat

Det är alltid viktigt för oss att leverera rätt resultat för kunden, på rätt sätt. Vi mäter våra resultat med utgångspunkt i funktion, estetik, hållbarhet, inomhusklimat, energianvändning, drift och underhåll samt ekonomi.

Rambolls har rådgivande konsulter med expertis inom:

  • Programhandlingar och anbudsunderlag
  • Förberedelse och genomförande av förstudier och förprojektering
  • Planering
  • Projektutveckling
  • Anbudsmetoder
  • Analys av egendom
  • Konstruktionsledning
  • Utvärdering av förhållanden
  • Upprustningsprocess
  • Anläggningsledning

Kontakt

Börje Eriksson
Börje Eriksson
Divisionschef Buildings
T+46 10 615 15 13
Eborje.eriksson@ramboll.se