dcsimg Skolor - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolor

När man planerar skolbyggnader är det en utmaning att skapa de bästa förutsättningarna för både lärande och lek. I takt med att tekniken blir mer avancerad ökar också kraven på skolbyggnaderna.

 
 
 

Det är helt avgörande att miljön och byggnaderna för de framtida generationerna väcker en lust att lära och samtidigt erbjuder ett utrymme att utveckla framtida undervisningsbehov. Dessutom ökar efterfrågan på lösningar som är ekonomiskt attraktiva och som främjar hållbarhet, funktionalitet, energimedvetenhet och driftsäkerhet.

Ramboll erbjuder tekniktjänster för planering, projektering, byggnation och drift av alla typer av byggnader och system för utbildningssektorn. Vi tillhandahåller också konsulttjänster med inriktning på organisationsstruktur för att förenkla och optimera utbildningsadministrationen och därmed spara värdefulla resurser som kan användas till andra initiativ.

När man planerar skolbyggnader är det en utmaning att skapa de bästa förutsättningarna för både lärande och lek.

Kontakt

Gunnar Samuelson
Marknadschef
T+46 10 615 60 75
Egunnar.samuelson@ramboll.se