dcsimg Elkraft-transmission och distribution - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkraft-transmission och distribution

Dagens övergång till en förnybar energisektor kräver smarta lösningar för att det ska kunna gå att säkerställa en effektiv och pålitlig energiöverföring från elproduktion till konsument. Detta kallar vi för ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. 
Kraftledningar
 
 

Trots att vi ser att den grundläggande förändringen av vårt energisystem till större del förnybar energi fortfarande är i sin linda, har vi påbörjat flera storskaliga projekt med miljömässig teknik. Målet är att skapa och erbjuda ren energi för industrier och miljoner av hushåll.

Denna strukturförändring där man övergår till en mer decentraliserad, växlande och hållbar elproduktion kräver nya helhetsperspektiv i överföringsinfrastukturen. Det handlar om att öka kapaciteten mellan till exempel regioner där denna utveckling kan baseras på både AC och DC teknologi.

Borrplattform

Rambölls syn

Hos Ramböll menar och accepterar vi att utvecklingen av energisektorn kräver ett holistiskt förhållningssätt för att man ska kunna komma tillrätta med de långsiktiga lösningar som behövs för kommande generationer. Vi fokuserar med andra ord på lösningsmodeller som tillhandahåller en hög kvalitet på eldistribution och som är hållbar under hela livscykeln.

För Ramböll är de tekniska lösningarna bara en del av de tjänster vi erbjuder. Det är klart att projekt på en global marknad karakteriseras av ökande komplexitet, där det inte bara krävs anpassningsbara lösningar, men också ett större fokus på intressenters deltagande och minskade kostnader (CAPEX & OPEX).

Stängsel med varningsskylt

Rambölls konsultkompetens

Ramböll erbjuder tekniska konsulttjänster inom transmission och distribution för spänningsnivåerna 400 - 0,4 kV med allt från projektering av transmissionsledning till kraftförsörjning inom den tunga industrin samt distributionsanläggningar.

Vår kompetens täcker allt från förstudier till färdiga anläggningar och med statusbedömning av befintliga anläggningar.

Vidare erbjuder Ramböll konsulttjänster för projektering av högspänningsledningar, stationer och distributionsanläggningar. Där vi även tillhandahåller konstruktionslösningar för kraftstolpar och fördesignslösningar som täcker elkablar, samt geotekniska och topografiska utredningar.
 
Vår kompetens inom högspänningskablar täcker allt ifrån beredning till slut- och garantibesiktningar. Vi arbetar med transmission och distribution inom bl.a. städer, landsbygd och industri, liksom med undervattenskablar och med att anlägga kablar i vindkraftsparker.

Konsulttjänster

Rambölls tjänster inom elkraftsområdet finns inom fyra sektorer som kompletterar varandra:

 • Luftledning
 • Högspänningskabel och Markkabel
 • Transformatorstation HVAC/HVDC
 • Distribution för tung industri och elverk

Ramböll har en stor kompetens inom alla dessa segment och kan samtidigt erbjuda konsulttjänster som täcker alla tekniska områden.
 
Ramböll är som uppgiftslösare van med att arbeta på en hög EPC (Energi Performance Certificate) nivå. Våra tjänster finns huvudsakligen inom:

 • Tekniska, miljömässiga och finansiella analyser, samt rekommendationer inför nya investeringsbeslut
 • Projektledning/uppdragsledning
 • Projektering och konstruktion
 • Besiktning
 • Tekniska utredningar
 • Utvärdering av underhåll och livstidsförlängning
 • Administration av offert- och upphandlingsprocesser
 • Administration av kontrakt
 • Översyn av byggnation under projektens start och genomförande
 • Drift- och underhållsfrågor
 • Projektuppföljning efter leverans av anläggningar

Vårt kompetenta team inom energiöverföring erbjuder konsulttjänster som täcker hela projektcykeln – från design – till efterkonstruktioner. Detta i relation till både renoveringar och överföringen av grön energi.

Kontakt

Stefan Jansson
Stefan Jansson
Enhetschef Elkraft
T+46 10 615 66 20
Estefan.jansson@ramboll.com