dcsimg Energistrategier - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energistrategier

Energiplanering, långsiktiga strategier och en hållbar politisk agenda driver framtidens lokala, regionala, nationella och globala energisystem. Både den offentliga och privata sektorn kan dra stora fördelar från att övervaka och effektivisera hur energi förädlas, levereras och förbrukas.

 
Rambölls kompetens på energiområdet sträcker sig från produktion till användning
 
 

Rambölls kompetens på energiområdet sträcker sig från produktion till användning. Vi erbjuder våra konsulttjänster till såväl offentliga som privata kunder, inklusive statlig och kommunal verksamhet, oberoende finansiella institut och industrier. Vi tillhandahåller rådgivning i utvecklingsarbetet kring energistrategier och framtida handlingsplaner.

Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat följande:

  • Strategiska energiprojekt
  • Värmeplanering
  • Policyanalyser
  • Klimatplanering
  • Redovisning av koldioxidutsläpp
  • Energiplanering för stadsmiljö
  • Kartläggning och analys av energieffektivitet
  • Rådgivning i frågor gällande energilagstiftning
  • Förstudier
  • Projektplanering

Energiplanering för stadsmiljö

I enlighet med politiska och lagstiftande initiativ och med samhällets växande medvetenhet om klimatfrågor i åtanke har många kommuner valt att fokusera alltmer av sin uppmärksamhet på att utveckla kostnadseffektiva energilösningar för framtiden. Detta för att säkra att alla nödvändiga åtgärder tagits i kampen om energibesparingar och utsläppsminskningar.

Dessa strategier fastställs i nära samarbete med energileverantörer och större energikonsumenter, och inkluderar kommunens alla relevanta verksamheter. De ger en bild av hur regionens energikonsumtion med största sannolikhet kommer se ut i framtiden, inklusive vilka tillgångar som kommer behövas och på vilken nivå koldioxidutsläppen kommer ligga.
 

Mer information

 
Heat Plan Denmark

År 2010 lämnade Ramböll i samarbete med Aalborgs universitet in en uppdaterad version av den strategiska studien Heat Plan Denmark. Det uppdaterade projektet presenterades för Danmarks energiminister.

Se presentationen här
Besök vår energi- och stadsplaneringsblogg
Energi- och stadsplaneringsblogg

Besök vår energi- och stadsplaneringsblogg och diskutera energilösningar med en av våra experter.


 

Energikartläggning

PDF, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Per Nilsson
Per Nilsson
Enhetschef
T+46 10 615 27 39
Eper.nilsson@ramboll.com
Tina Kramer Kristensen
Director of Global Energy Systems Division
T+45 51618184
Etikk@ramboll.com