dcsimg Förnybar energi - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förnybar energi

Det uppskattas att cirka 16 % av dagens energikonsumtion i världen kommer från förnybara energikällor, såsom biomassa, vatten, vind, solenergi och geotermiska källor. Trots att vissa kan se det som alltför lite så har faktiskt de förnybara energiresurserna varit viktiga för tillväxten inom energisektorn i över 25 år. Idag står förnybar energi för åtminstone 20 % av energikonsumtionen i 30 länder. 
 
 

Våra experter kan bistå med expertkunskap inom alla tänkbara områden när det gäller förnybar teknik.
 
Inom vindkraft är vi världsledande. Läs mer om våra tjänster inom vindkraft här.
 
Vi erbjuder även konsulttjänster inom biogas, biobränslen, geotermisk energi, vattenkraft, solenergi samt inom våg- och tidvattenkraft.

Biogas

Vi har mångårig erfarenhet från anaerobisk nedbrytning och biogas. För tillfället konstruerar vi moderna anläggningar som kan omvandla olika typer avfall till gas, energi, och bränsle. 
 

Biobränsle

Ramböll har deltagit i en mängd olika biobränsleprojekt som tar till vara på biomassa. Vi har till exempel levererat över 60 stycken biobränsleeldade värme- och. Anläggningarna är miljövänliga samt mycket pålitliga och effektiva. Vissa har till och med ett energiåtervinningssystem som ger en sammanlagd verkningsgrad på 100 %.

Vattenkraft

Ramböll jobbar dagligen med rådgivning kring ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk. Med hjälp av den senaste tekniken har vi lyckats uppgradera existerande utrustning och på så sätt öka effektiviteten. Vi gör också inspektioner och tar fram förslag till investerings- och reinvesteringsbehov, samt genomför Due Diligence av befintliga och nya anläggningar.

Solenergi

Ramboll har varit involverad i utvecklingen av flera solvärmeverk i olika storlek, från 200 m2 till anläggningar på 18 000 m2 i tio länder runt om i världen. Vi har till exempel varit med och utvecklat de 15 största solvärmverken i Skandinavien, däribland världens största anläggning som ligger i Marstal, Danmark. Dessutom har vi deltagit olika solcellsprojekt som producerar 46 300 kWh per år.

Geotermisk energi

Ramböll arbetar med olika projekt inom geotermisk energi. Vi genomför seismiska, geologiska och geofysiska studier och undersökningar, inklusive beräkningar och bedömningar av hydrauliska reservoarer. Dessutom har vi specifik kunskap och erfarenhet från detaljprojektering och underhåll av anläggningar, byggnader, ledningar och borrhåll.

Våg- och tidvattenkraft

Ramböll har på grund av sin expertis inom havsbaserad vindkraft lyckats föra över kunskap till både tidvattenkraft och vågkraftverk. Vi arbetar därför för närvarande med en 10 MW testanläggning för tidvattenkraft, där vi från en idéstudie gör detaljerade beräkningar för både grundstrukturen och framtida byggnadsmetoder.

Kontakt

Per Nilsson
Per Nilsson
Enhetschef
T+46 10 615 27 39
Eper.nilsson@ramboll.com
Tina Kramer Kristensen
Director of Global Energy Systems Division
T+45 51618184
Etikk@ramboll.com