Gas och LNG

Gas utgör en viktig del i energisammansättningen som håller vårt moderna samhälle flytande. Gasmarknaden är föremål för ekonomiska, offentliga och politiska influenser. Verksamhetsoperatörerna måste ta hänsyn till marknadsfluktuationer, prisvolatilitet, lagstiftning och politiskt klimat för att hitta lönsamma och praktiska energilösningar.

Miljögas förvaring

Kontakt

Per Jørgensen

Senior Director, Business Development, Denmark
T: +45 5161 8776

Fyra decenniers erfarenhet av olja och gas

Ramboll har tillhandahållit tvärvetenskapliga konstruktionstjänster för olje- och gasindustrin i flera decennier. Vårt avancerade tekniska kunnande och långa konsulterfarenhet sträcker sig från onshore- och offshoreproduktion av gas till infrastrukturprojekt.
 
Vi konstruerar gaslagringsanläggningar och gasöverföringssystem på land, inklusive terminaler, rörledningar och MR-stationer. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser