dcsimg Termisk elproduktion - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termisk elproduktion

Klimatförändringar och krympande naturtillgångar signalerar ett behov av att investera i hållbara och effektiva energilösningar. Våra konsulttjänster på energiområdet garanterar en fortsatt strävan mot en mer effektiv produktion av förnybara energikällor såsom biomassa.

 
I nuläget står konverteringen från konventionella kraftverk till kraftverk körda på biomassa och kombinerad el- och värmeproduktion högt på dagordningen
 
 

Det beräknas i dagsläget att ungefär 85 % av världens utnyttjade energi kommer från fossila bränslekällor. Det är vårt gemensamma ansvar att se till så att både nya och befintliga kraftverk är så hållbara, miljövänliga och energieffektiva som möjligt.

En lösning på det rådande klimatet är att bygga nya, högeffektiva värmekraftverk som är baserade på den senaste teknologin, med högre ångdata och en kombinerad värme- och elproduktion. Ett annat alternativ är att konstruera anläggningar för förbränning av avfall från skogs- och jordbruksindustrin eller konvertera redan befintliga anläggningar så att de kan förbränna biomassa och fossila bränslen på samma gång.

Viktigt att hålla i åtanke är betydelsen av att underhålla, effektivisera och optimera befintliga värmekraftverk genom implementeringen av uppdaterad teknik.

Expertis inom termisk elproduktion

Ramböll projekterar, konstruerar, upphandlar och etablerar energieffektiva värmekraftverk. Vi förlitar oss på vår uppdaterade, praktiska kompetens på teknikområdet och erbjuder även drift- och underhållssupport av befintliga värmekraftverk.
 
Vi har omfattande erfarenhet från utveckling, konstruktion och underhåll av fler än 90 större kraftverk världen över.

Konsulttjänster

Inom de allra flesta energiprojekt agerar vi kundrepresentant från början till slut, från projektering till implementering. Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat följande:

 • Förstudie
 • Miljökonsekvensbeskrivning, tillståndshantering och kommunikation
 • Upphandling
 • Riskanalyser inklusive brand och ATEX
 • Projektplanering
 • Principiell design och layout
 • Framtagande av anbudsunderlag inklusive alla tekniska kravspecifikationer
 • Anbudsgranskning
 • Kontraktsförhandling
 • Övervakning av konstruktion och driftsättning
 • Drift- och underhållssupport
 • Projektuppföljning
 • Effektivisering

Befintliga anläggningar och nya energilösningar

Vi erbjuder konsulttjänster till såväl äldre kraftverk som till anläggningar som hanterar enbart biobränsle, anläggningar som hanterar biomassa och fossila bränslen på samma gång, samt multibränslepannor. Vår expertis inbegriper alla processrelaterade system, från ång- och gasturbinsystem (inklusive hjälpsystem), rökgassystem (inklusive DeSOx, DeNOx, filtrering och vattenrening) och elsystem till styrsystem och fjärrvärmesystem (inklusive processhjälpsystem).

Förvaltning av tillgångar

Effektiv drift och underhåll säkerställer hög säkerhet av tillgångar inom det ekonomiska ramverket. Ramböll erbjuder unik konsultering inom tillgångsförvaltning, baserat på en kombination av expertkunskap och teori inom drift och underhåll, samt praktisk teknisk erfarenhet av fjärrvärmesystem.

Läs mer om våra tjänster inom tillgångsförvaltning.

Befintliga anläggningar och nya energilösningar

Vi erbjuder konsulttjänster till såväl äldre kraftverk som till anläggningar som hanterar enbart biobränsle, anläggningar som hanterar biomassa och fossila bränslen på samma gång, samt multibränslepannor. Vår expertis inbegriper alla processrelaterade system, från ång- och gasturbinsystem (inklusive hjälpsystem), rökgassystem (inklusive DeSOx, DeNOx, filtrering och vattenrening) och elsystem till styrsystem och fjärrvärmesystem (inklusive processhjälpsystem). 

Förvaltning av tillgångar

Effektiv drift och underhåll säkerställer hög säkerhet av tillgångar inom det ekonomiska ramverket. Ramböll erbjuder unik konsultering inom tillgångsförvaltning, baserat på en kombination av expertkunskap och teori inom drift och underhåll, samt praktisk teknisk erfarenhet av fjärrvärmesystem.

Läs mer om våra tjänster inom tillgångsförvaltning.

 

Video

 
Multibränslekraftverk
Utvecklingen av ett multibränslekraftverk

Avedøre Power Station i Köpenhamn är ett av världens mest effektiva multibränslekraftverk. Här guidar Ramböllingenjören Olof Lüning dig genom kraftverkets många högteknologiska lösningar.

Titta på intervjun med Olof Lüning.


Mer information

Konferenser

Ramböll deltar i ett flertal olika branschrelevanta konferenser.

Se vår presentation från ”Arena International Conference on power plant flexibility and optimisation” som ägde rum i Rotterdam 15-16 november 2011.


 

Brandsäkerhet och biobränsle
Fire safety solutions for biofuel

Ramböll har utvecklat och har en patentansökan under behandling för ett koncept kring brandbekämpning som är lämpligt för en storskalig lagring av biobränsle.

Se en presentation om vår erfarenhet från brandsäkerhet och biobränsle.

Power

Ladda ner vårt Capability Statement (pdf, 1MB).

Kontakt

Tina Kramer Kristensen
Director of Global Energy Systems Division
T+45 51618184
Etikk@ramboll.com